Môžu ma v práci prehodiť na 12-hodinové zmeny bez podpísania novej zmluvy?

Zodpovedané
8. júl 2024

Dobrý deň,

9,5 roka pracujem v jednej firme, z toho od 1.3. 2017 ako kmeňový zamestnanec, predtým agentúra. Momentalne je situácia vo firme zlá a ľudí prehadzujú na iné pozície, kde sa pracuje na 12-hodinové zmeny.

Ja som v situácii, že ma dali pracovať na 12tky, aj keď v zmluve z 1.3.2017 mám týždenný pracovný čas 37,5 hodín. Nič nové som nepodpisovala. Mala som úraz (nie pracovný) a momentálne som PN. Po ukončení PN sa nehodlám vrátiť na 12tky, pretože môj zdravotný stav ma bude obmedzovať. Stáť na jednom mieste 12 hodín bude robiť problém.

Aké mám možnosti?

Mám nárok na odstupné?

Môžu ma prehodiť na 12-hodinové zmeny bez podpísania novej zmluvy?

Ďakujem

Dobrý deň,

zmena ustanoveného týždenného pracovného času bez Vášho výslovného súhlasu nebude možná. To znamená, že presun na 12-hodinové zmeny by bol možný len v tom prípade, ak by ste aj po zmene mali týždenne odpracovať 37,5 hodín. To zrejme nebude vychádzať - závisí to od organizácie práce u zamestnávateľa. Preto odporúčam, aby ste si to overili.

Ak by pri 12-hodinových zmenách bol pracovný čas 37,5 hodín, vy so zmenou nebudete súhlasiť a zamestnávateľ Vám neustúpi, budete musieť podať výpoveď. Nárok na odstupné by ste v tom prípade nemali.

Ak by bol ustanovený týždenný pracovný čas iný ako sa uvádza v pracovnej zmluve a so zamestnávateľom sa nedohodnete, zamestnávateľ Vám zrejme dá výpoveď z organizačných dôvodov. Nárok na odstupné by Vám vznikol ale iba ako pri odpracovaných rokoch - viď nižšie.

Ak by sa pracovný pomer ukončil výpoveďou, vznikol by Vám nárok na odstupné vo výške dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku. Pri skončení dohodou vo výške trojnásobku.

Ak k ukončeniu pracovného pomeru dôjde po uplynutí 10 rokov odo dňa, kedy ste začali u zamestnávateľa pracovať, nárok na odstupné sa zvýši (3 platy pri výpovedi a 4 pri dohode).

Situácia by však bola úplne iná, ak by ste disponovala zdravotným posudkom, podľa ktorého ste stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (bez ohľadu na dĺžku zmeny). Odporúčam overiť si, či túto podmienku nespĺňate.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk