Ako mám požiadať o odklad exekúcie a trov?

Zodpovedané
7. jún 2024

Dobrý deň,

rád by som sa poradil.

Ako mám požiadať o odklad exekúcie a trov?

Čo znamená, že pri výživnom mám možnosť požiadať o odklad exekúcie?

Teda zaplatiť zmeškané výživné vrátane trov oprávneného a trov exekúcie a podať vyhlásenie, že bežné výživné budem platiť prostredníctvom exekútora dobrovoľne (§ 61h/1/e)?

Ďakujem

Dobrý deň,

o odklad exekúcie požiadate tak, že najskôr dobrovoľne zaplatíte celé dlhované výživné na účet exekútorského úradu a následne exekútorovi doručíte list so žiadosťou o odklad. Súčasťou žiadosti musí byť Vaše vyhlásenie, že bežné výživné budete prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne.

Počas odkladu exekúcie exekútor nevykonáva úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony už vykonal, zruší ich.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk