Je zamestnanec od oznámenia nástupu na materskú právne chránený proti prepusteniu?

Zodpovedané
28. júl 2023

Dobrý deň,

otec dieťaťa písomne oznámil zamestnávateľovi nástup na materskú dovolenku.

Je od oznámenia právne chránený proti prepusteniu zo zamestnania?

Môže zamestnávateľ účelovo dať výpoveď zamestnancovi len preto, že chce odísť na materskú?

Teda ako dôvod by uviedli inú príčinu.

Ak manžel pôjde ako zamestnanec na materskú dovolenku, môže zároveň vykonávať činnosť ako SZČO počas materskej?

Ako SZČO má bočný príjem.

Musí v takom prípade platiť sám odvody do ZP a SP?

Ďakujem

Dobrý deň,

v dobe od oznámenia predpokladaného dňa nástupu na otcovskú dovolenku (minimálne 1 mesiac vopred, najskôr však šesť týždňov predchádzajúcich očakávanému dňu pôrodu), do skončenia otcovskej dovolenky je zamestnanec (otec) chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Nemožno však vylúčiť, že si zamestnávateľ nájde zástupný dôvod a manželovi dá výpoveď (takúto výpoveď by teoreticky bolo možné napadnúť ako neplatnú, avšak len v prípade, že sa preukáže, že šlo o účelovú výpoveď, a že zamestnávateľ nesplnil požiadavky na výpoveď podľa Zákonníka práce).

Počas otcovskej dovolenky môže Váš manžel pracovať ako SZČO. Povinnosť platiť odvody závisí od viacerých skutočností, v tomto by som Vám odporúčala obrátiť sa s otázkou na help desk sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne.


Prajem Vám pekný deň,
Zuzana Tužilová
www.tuzilova.sk
email: zuzana@tuzilova.sk