Je správny prístup môjho chirurga, že reoperácia bude hradená mnou v plnej cene?

Zodpovedané
Plastická chirurgiaOperácie
31. máj 2020

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom môjho problému. Pár týždňov po vykonaní augumentácie mi môj chirurg potvrdil pretočenie implantátu v jednom prsníku.

Príčina nebola žiadna, jednoducho sa to stalo. Možno nekorektné prevedenie operácie.

V tejto dobe po 5 rokoch som sa rozhodla problém riešiť, nakoľko esteticky to nevyzerá bez podprsenky uspokojivo. Mávam aj občasné bolesti. Implantát je povlnený, bradavka mierne roztiahnutá vplyvom pretočenia. Na sone sa ďalšie poškodenie nepotvrdilo.

Je správny prístup môjho chirurga, že reoperácia bude hradená mnou v plnej cene?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

v otázke je zmiešaných viacero pojmov. Poďme si to trošku rozpliesť.

V prvom rade Vás asi zaujíma, akú objektívnu zodpovednosť má plastický chirurg.

Plastická operácia je dobrovoľná a dobrovoľný je aj výber plastického chirurga, o čom svedčí Vami podpísaný informovaný súhlas pred operáciou.
Preto vždy odporúčam absolvovať viacero konzultácií u rôznych chirurgov.

Plastická operácia má vo všeobecnosti dva hlavné ciele.
Prvý je vykonať konkrétny "operačný postup" a druhý cieľ je samotný "výsledok" operácie.
Ten správny Operačný postup zvolí chirurg pri konzultácii alebo pred operáciou o čom je pacient vopred informovaný. Toto je zdravotná a objektívna časť operácie. Tento postup zapíše do operačného protokolu, prípadne zapíše zmeny, ak boli potrebné počas operácie.

Operačný výsledok je estetická a subjektívna časť operácie.
Je nemožné zaručiť ho na 100%, lebo je závislý aj od neovplyvniteľných faktorov. Hojenie, opuch, infekcie, reakcie tkanív, pooperačný režim (či už jeho úmyselné alebo neúmyselné nedodržiavanie, nehody, pády a úrazy, atď.)

Subjektívny je aj preto, že niekomu sa páči to, čo inému vôbec.
Objektívne by tiež nikto nepriznal, že sa mu stala "nehoda", ak by od toho záviselo, či re-operácia bude hradená klinikou/chirurgom alebo pacientom. Preto ani reoperácie, ich cena nie sú nastavené v zmysle toho, že sa najskôr určí "vinník" tohoto neželaného stavu.

V informovanom súhlase by mala byť aspoň naznačená forma, ako sa riešia reklamácie. Aký je postup na riešenie komplikácií.

Ak neboli hrubo porušené pravidlá a postupy "lege artis" ( tak totiž nazývame oficiálne postupy pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti v konkrétnom prípade), tak chirurg urobil všetko správne a ostatné je "vis major" vyššia moc a len ťažko sa dá určiť "vinník".

Druhá strana je dobré meno chirurga, ktoré si chce zachovať aj v prípade, že výsledok nie je podľa očakávaní, aj keď vinníka nie je možné určiť.

Myslím, že každý prípad sa dá riešiť "po dobrom" a vyhrážky ešte nikdy nepomohli ku želanému výsledku.

Poďme konkrétnejšie k Vášmu problému s otočením implantátu.
Otočeniu implantátov sme sa v poradni už niekoľkokrát venovali. Môže za určitých okolností nastať u každej ženy s akýmkoľvek implantátom, aj okrúhlym.
Určite však nespôsobí trvalé roztiahnutie dvorca viac, ako keď je v správnej polohe.
Pretočenie implantátu sa s určitosťou dá potvrdiť až pri samotnej operácii.
Neželaný tvar s nerovnosťami aj občasnými bolesťami môže spôsobovať aj kapsulárna kontraktúra, niekedy seróm alebo dvojitá kapsula atď..

Po 5 rokoch od operácie je už naozaj problematické posúdiť stav a jeho príčiny. Bez ohľadu na to, aký bol tesne po operácii.
V prípade poškodenia implantátu, väčšina výrobcov poskytuje formu "záruky" v rámci ktorej máte napríklad zdarma nové implantáty.

Riešenie je na vzájomnej dohode chirurga a pacienta.

Aj plastický chirurg je "podnikateľ". Cieľom práce je zisk. Teda aby náklady na výkon povolania neprevyšovali príjmy. Rôzne kliniky majú nastavené postupy tak, aby bol vyvážený pomer budovania a zachovania dobrého mena, zisku, udržateľnosti kvality a cenovej dostupnosti poskytovaných služieb. Niektorí poskytujú reoperácie "no question" do určitej doby od operácie za znížený poplatok "spoluúčasti", iné podmieňujú reoperáciu len pre určité prípady. Niektorí chirurgovia tvrdia, že nemajú žiadne komplikácie a tým pádom ani reoperácie (zrejme ich pacienti na riešenie druhý-krát nevyhľadávajú).

Celý vzťah lekár : pacient je založený na dôvere od konzultácie až po poslednú kontrolu. Pacient zverí do rúk lekára svoje telo/zdravie a lekár verí, že pacient ho nebude obviňovať, že niečo zanedbal alebo urobil nesprávne.

Estetická chirurgia má špeciálne postavenie vo vzťahu lekár : pacient práve preto, že musí byť dosiahnuté porozumenie. Lekár musí vycítiť, čo chce pacient dosiahnuť a ak zváži, že cieľ je nedosiahnuteľný, mal by pacienta od zákroku odhovoriť.