Hyperkinetický syndróm v škôlke

Zodpovedané
28. nov 2018

Dobrý deň,

v škôlke máme veľmi náročné 3,5 ročné dieťa. Správanie a prejavy prakticky v každom bode sedia na hyperkinetický syndróm, teda ADHD. A to aj v nepozornosti, v impulzite, či hyperaktivite. Má pridružený aj oneskorený vývin reči. Nerozpráva vôbec. Vydáva len zvuky a ukazuje. Hrubú motoriku má v poriadku.
Štandard: na školskom dvore bez prestania behá, kto mu vojde do cesty, toho odsotí. Keď behá s hračkou, cielene ňou vráža do detí, resp.ju po inom dieťati hodí. Pri odchode z dvora ho treba naháňať. Cielene uteká. Keď ho niekto vezme za ruku, škrieka a snaží sa vykrútiť. V triede: bitky o hračky, sácanie detí zo stoličky, z wc, zo schodov. Od každej riadenej aktivity prakticky hneď odchádza. Pokojný je iba keď má v triede v ruke hračku, ktorú ale nepustí z rúk(má jednu obľúbenú) a nemusí od nej odísť a do ničoho sa zapojiť.
Bol u psychologičky, nespolupracoval, chodí k logopedičke. Odporučili sme aj na neurológiu. 1x bola pani psychologička na krátkom pozorovaní. Zatiaľ nie sú žiadne odborné vyjadrenia (závery).

Dá sa táto diagnóza potvrdiť/vylúčiť aj inak, ako len pozorovaním? Môže mať napríklad EEG nejakú výpovednú hodnotu?

Máme v triede vyše 20 maličkých detí, aj 2,5 ročné, ktorým sa nedá plnohodnotne venovať. Deti sa ho boja. Patrí dieťa s uvedenými prejavmi do bežnej materskej školy?

Ďakujem

Dobrý deň,

pri stanovení diagnózy ADHD je dôležité najmä pozorovanie, používajú sa ich psychologické testy, rozhovor s rodičmi, anamnéza. EEG nie je nevyhnutné, na potvrdenie diagnózy nestačí, môže však jej stanovenie podporiť.
Pokiaľ sú prejavy obmedzujúce a nezvládnuteľné, dôležitá je pri riešení spolupráca školy, rodičov, popr. potrebných lekárov a odborníkov.


Prajem vám pekné dni!

Martina Wäldl
email: mata.waldl@gmail.com