Každú stredu popoludní majú naši škôlkari možnosť pridať sa v ABCclube k deťom, ktoré sa učia anglicky nad rámec svojich školských povinností ...
Okrem anglických pesničiek, ktoré poznajú aj z každodenných hier v škôlke, si osvoja ďalšiu slovnú zásobu v tomto jazyku ... byť našim škôlkarom je niekdy náročné - "pracujeme" celý deň