Kríž
    30 cm x 20 cm
    Manželova ručná práca vo vyhni s kladivom