Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

  Autizmus - pre mnohých je neviditeľný na prvý pohľad, ale rodiny s dieťaťom s PAS by vedeli rozprávať o jeho dôsledkoch na život všetkých. Najmä matky (niekedy aj otcovia) preberajú na seba celoživotnú starostlivosť o osobu s PAS 24/7. Svoje výnimočné deti milujú, no občas im chýba pochopenie, čas pre seba na návštevu lekára, či starostlivosť o svoje psychické a fyzické zdravie.

  Darujeme im silu. Kúpou ktorejkoľvek knihy podporíte našu kampaň. Každá suma, ale aj zdieľanie, potešia. Viac o kampani na naše FB stránke Akčné rodiny a v rovnomennej skupine.

  NAUČME SA KOMUNIKOVAŤ S OSOBAMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA!
  Dnes si pripomíname svetový deň povedomia o autizme. Modrá farba, ktorou budú vysvietené budovy v mnohých mestách, symbolizuje komunikáciu, s ktorou majú osoby s PAS problém. Hoci nám môžu veľa povedať a mnohému nás naučiť, väčšina spoločnosti s nimi nevie, ani nechce komunikovať.
  Pouvažujte dnes o tom, aké spôsoby je možné použiť. Napíšte nám svoje skúsenosti a tipy do komentárov. Zdieľajte našu výzvu. Lebo vysvietené budovy nám nepomôžu, ak sa o zmenu nepričiníme my.
  Tento mesiac bude v našej skupine na FB viac orientovaný na pomoc a podporu rodinám detí s PAS. Prosíme vás o podporu a zdieľanie našich snáh. ĎAKUJEME

  Viete čo je to homesharing a ako pomáha rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom? Pripravili sme krátke video. Nájdete ho na našom YT.

  https://www.youtube.com/watch?v=2egw_u4olmg

  Čo naozaj potrebujú ľudia, ktorí sa starajú osoby so zdravotným znevýhodnením?

  Po tragédii s matkou, ktorá si už nevedela rady, a s dcérkou skončila pod kolesami vlaku, sa roztrhlo vrece s mnohými radami, zalamovaním rukami a podobne. Na to, že opatrovatelia potrebujú od spoločnosti/štátu pomoc a podporu, nie aby im hádzal polená pod nohy, sme už dávno poukazovali. Takmer pred 2 rokmi sme napísali otvorený list prezidentke a mnohým politikom, ako rodičia detí so ZZ. Niektoré veci sa začali pomaly meniť, no po voľbách sa postup zastavil a mnohí opatrovatelia detí i dospelých sa môžu ísť pásť. Často im chýba čas na to, aby sami navštívili lekára, psychológa, či niekoho kto im pomôže niesť toto bremeno. Svojich blízkych milujú, no tiež nie sú zo železa

  Na našej FB stránke sme zverejnili anketu, link kvôli pravidlá MK nepridávam, kde sa môžu takíto ľudia vyjadriť, čo by im naozaj pomohlo. Zatiaľ je tam cez 860 hlasov. Prosíme MK, aby príspevok nezmazal, nakoľko je dôležité, aby rodiny so znevýhodneným členom dostali možnosť povedať, čo im chýba a neopakovala sa tragédia.

  Zverilo by sa vám aj s niečím, čo vás rozhnevá, alebo by sa bálo a hanbilo?
  Najhoršie sa cíti rodič, ktorý sa pýta sám seba "prečo mi to moje dieťa nepovedalo".

  akcne_rodiny
  Správa bola zmenená    7. mar 2024    

  Viete, ktoré znevýhodnenia sa nachádzajú v publikácii Rozmanitosť v kolektíve? O ktorom by ste sa chceli dozvedieť viac?

  https://fb.watch/qFDZPt6x0N/

  (20 fotiek)

  Hľadáme odvážnu mamu alebo otca, ktorí budú ochotní porozprávať o svojich skúsenostiach s riešením šikanou v škole.

  Ide o podporu našej kampane za zmeny v riešení šikany na školách i v zamestnaní. Z príbehu bude vytvorená reportáž alebo v prípade potreby anonymity nahráme video ako toto:

  https://www.youtube.com/watch?v=VRTvKfmtLYk

  Pri príležitosti suchého februára, aj keď už končí 😃, nový plagátik.

  Tentokrát o tom, aké môžu byť dôsledky nadmernej konzumácie alkoholu u detí a mladistvých.
  Veľkým a nebezpečným trendom je v súčasnosti binge drinking = nárazové pitie, keď mladí ľudia v krátkom čase vypijú značné množstvo alkoholu s cieľom čo najrýchlejšie sa opiť. Mladý organizmus nedokáže alkohol tak rýchlo spracovávať a je tu vysoké riziko otravy alkoholom s tragickými následkami.

  #závislosť #suchý_február

  Vedeli ste, že včera bol medzinárodný deň postaveniu sa šikane. Tak sme si ho pripomenuli tým, že sme opätovne oslovili ministerstvo školstva s našim návrhmi a žiadosťou o pomoc a podporu.

  akcne_rodiny
  10. feb 2024    Čítané 46x

  5. PODPORA PREVENCIE, MONITORINGU A EDUKÁCIE O SPÔSOBOCH RIEŠENIA ŠIKANOVANIA PRIAMO V ŠKOLÁCH

  Podporiť vytvorenie vnútornej siete prevencie a riešenia šikanovania priamo v školách:
  - vyčlenením prostriedkov na edukáciu učiteľov ohľadom postupov prevencie a riešenia šikany,
  - motiváciou vysokých škôl na Slovensku na obnovenie študijného odboru sociálny pedagóg, zrýchlená akreditácia u VŠ, ktoré mali pôvodne tento odbor vo svojich portfóliách,
  - podporou pedagógov s iným odborom rozšíriť si kvalifikáciu pomocou udelenia štátneho štipendia a následne aj zvýšenie ohodnotenia po zvýšení kvalifikácie. V súčasnosti ani po získaní novej kvalifikácie, učiteľ nie je viac ohodnotený.
  - podporou edukácie pedagógov v odbore prevencie a riešenia šikany, budovania pozitívnej klímy v školách, prostredníctvom akreditovaných kurzov,
  - systémovým monitorovaním v rámci škôl medzi pedagógmi, odbornými zamestnancami, žiakmi (napr. pomocou elektronických dotazníkov) a taktiež monitorovaním na úrovni zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ,
  - navýšením počtu zamestnancov inkluzívnych tímov v školách, najmä sociálnych pedagógov a psychológov.

  akcne_rodiny
  9. feb 2024    Čítané 25x

  4. VYČLENENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA VIAZANÝCH NA PREVENTÍVNE AKTIVI

  V súčasnosti majú školy podľa smernice 36/2018 k prevencii šikanovania povinnosť realizovať preventívne aktivity. Táto povinnosť však nie je krytá finančnou podporou zo štátu, ani z ďalších verejných zdrojov. Riaditeľ/ka školy má 3 možnosti, ako prevenciu realizovať, no je to problematické, ako uvádzame nižšie:

  - zamestnať sociálneho pedagóga – na Slovensku je ich málo, nakoľko boli na VŠ zrušené odbory na štúdium tohto odboru. Taktiež chýbajú finančné prostriedky na plat takéhoto zamestnanca, najmä u menších a vidieckych škôl.

  - zavolať centrum poradenstva a prevencie – po minuloročnej transformácii majú viac kompetencií, ale aj viac povinností a hoci je potrebné robiť preventívne aktivity dlhodobejšie, zvyčajne sú pracovníci schopní urobiť v školách 1- 2 prednášky za školský rok. Čo je nedostatočné a zvyčajne aj zbytočné, nakoľko je potrebné pracovať so žiakmi kontinuálne.

  - zavolať si externú organizáciu – OZ, súkromné CPP a podobne, ktoré však svoju činnosť vykonáva za odmenu a tu opäť nastáva problém s finančným krytím.

  Navrhujeme, aby mali školy vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov viazané na financovanie preventívnych aktivít v triedach, najmä na dlhodobé a kontinuálne aktivity, ktoré sú pri prevencii šikany kľúčové.

  akcne_rodiny
  8. feb 2024    Čítané 22x

  Návrh 3

  3. ZAKÚPENIE LICENCIE PROGRAMU KiVa ALEBO INÉHO OVERENÉHO PROGRAMU PROTI ŠIKANE

  Vynikajúcim programom na riešenie šikanovania je taktiež program KiVa ktorý sa z Fínska, v kde vznikol , rozšíril po celom svete.  Je založený na výskume a vedecky overených výsledkoch a v súčasnosti ho používajú napr. v Belgicku, Lotyšsku, Estónsku, Čile, či u našich susedov v Českej republike. Celkovo je to cca  20 štátov z celého sveta. Jeho pomenovanie je skratku fínskeho "kiusaamista vastaan",

  čo v preklade znamená "proti šikanovaniu".  Je zameraný na prácu s agresormi, svedkami i obeťami a tvoria ho časti pre rodičov i odborníkov. Hlavnými piliermi sú prevencia, intervencia a monitorovanie. No súčasne len jedným z mnohých, ktoré by pomohli znížiť výskyt šikany v slovenskej spoločnosti.

  akcne_rodiny
  4. feb 2024    Čítané 18x

  2. ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA ŠIKANY V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

  2. ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA ŠIKANY V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

  Školy sú povinné chrániť všetkých svojich žiakov a poskytovať bezpečné a zdravé prostredie. Smernica č. 36/2018 ukladá školám povinnosť odstraňovať diskrimináciu, obťažovanie a prenasledovanie, presadzovať rovnosť príležitostí medzi osobami, ktoré majú spoločnú chránenú charakteristiku, a osobami, ktoré ju nemajú, a rozvíjať dobré vzťahy medzi osobami, ktoré zdieľajú chránenú charakteristiku a osobami, ktoré ju nemajú. Na to je im však potrebné poskytnúť kompetencie, programy a postupy, aby to mohli dosiahnuť.

  1. Školy alebo školské zariadenia majú povinnosť mať stanovené  zásady správania sa v škole, ktoré budú mať vytvorené zásady proti šikanovaniu stanovujúce, ako budú riešiť šikanovanie vo svojej škole. 2. Zásady proti šikanovaniu v škole musia stanovovať etapy nahlásenia obáv zo šikanovania. Tieto pravidlá by mali byť k dispozícii na webových stránkach školy resp. môže byť rodičovi poskytnutá ich kópia priamo od školy. Mal by byť zachovaný nasledujúci postup:Krok 1 – kontaktovanie triedneho učiteľaKrok 2 – kontaktovanie riaditeľa školy Krok 3 – kontaktovanie zriaďovateľa školyKrok 4 – kontaktovanie regionálneho školského úraduVšetky kroky by mali byť absolvované, aby mala škola primeraný čas a príležitosť na uskutočnenie krokov na nápravu situácie a poskytnutie času na uskutočnenie akcie. 

  Tiež navrhujeme, aby mali školy rozšírené kompetencie, napr. o dočasné alebo trvalé vylúčenie agresora zo školy pri závažnom porušení školských alebo bezpečnostných predpisov. Akékoľvek vylúčenie žiaka, čo i len na krátku dobu, musí byť formálne zaznamenané. 

  Vylúčenie na určitú dobu Vylúčenie na určitú dobu znamená vylúčenie na určitý počet dní (maximálne 45 dní za jeden školský rok). Škola musí vo zázname o vylúčení stanoviťa) presný dátum, kedy sa môže žiak najskôr vrátiť do školy,b) v prípade, ak ide o vylúčenie dlhšie ako 14 dní, naplánovať spoločne s regionálnym úradom poskytnutie alternatívneho vzdelávania počas doby vylúčenia.c) Najneskôr v 6. deň vylúčenia zabezpečiť, aby bol žiak informovaný o priebehu vyučovania vo všetkých povinných predmetoch elektronickou alebo papierovou formou.Počas vylúčenia, ktoré trvá menej ako 6 dní sa nesmie žiak pohybovať na verejnosti počas hodín, v ktorých by malo prebiehať jeho vyučovanie. V prípade nedodržania tohto pravidla, môže byť zákonnému zástupcovi žiaka udelená pokuta a pozastavené vyplácanie štátnych dávok na dieťa (rodinné prídavky).

  Vylúčenie na trvalú dobuV prípade opakovaného agresívneho správania, ktoré ohrozuje vzdelávanie a výchovu iných žiakov a súčasne je úmyselné, dlhodobé a nie je možná náprava konania, môže škole pristúpiť k trvalému vylúčeniu zo školy. V takýchto prípadoch trvalého vylúčenia musí miestny úrad školstva v spolupráci s príslušným odborom UPSVaR a v prípade potreby aj s príslušným súdom zabezpečiť vhodné alternatívne vzdelávanie pre daného žiaka školopovinného veku, ktoré musí byť zahájené najneskôr do šiestich dní od trvalého vylúčenia zo školy (domáce vzdelávanie, umiestnenie do diagnostického resp. reedukačného zariadenia, preloženie na inú školu).

  Počas dočasného alebo trvalého vylúčenia zaviesť pre agresora/agresorov povinné sedenia so psychológom, ktorý môže navrhnúť ďalšie terapie, alebo postupy na riešenie šikany v danom prípade. Pri trvalom vylúčení, ktoré je dôsledkom neochoty upraviť svoje správanie, uviesť zápis do portfólia žiaka, ktorý sa bude môcť zohľadňovať pri prijímacom konaní na strednú prípadne na vysokú školu.

  Súhlasíte, alebo máte iný názor. V prípade potreby nás kontaktujte cez sociálne siete, kontakty nájdete aj na akcnerodiny.sk

  akcne_rodiny
  3. feb 2024    Čítané 76x

  NÁVRHY NA ZMENU LEGISLATÍVY V OBLASTI ŠIKANOVANIA A ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH POSTUPOV RIEŠENIA

  1. UKOTVENIE ŠIKANY V TRESTNOM ZÁKONE

  Šikanovanie, kyberšikanovanie, mobbing a bossing

  (1) Kto druhému úmyselne dlhodobo a opakovane ubližuje

  a) na fyzickom zdraví kopaním, strkaním, fackaním alebo inou formou fyzického útoku, ktoré ohrozuje jeho fyzické zdravie alebo obmedzuje jeho bezpečnosť alebo

  b) dlhodobo ubližuje na psychickom zdraví ponižovaním, nadávaním, urážaním, zosmiešňovaním, ohováraním, vydieraním alebo vyvolávaním strachu, ktoré ohrozuje jeho psychické zdravie alebo obmedzuje jeho bezpečnosť

  potrestá sa odňatím slobody na jeden až tri roky.

  c) v prípade, že ide o chránenú osobu podľa § 139 ods. 1 ods. 2, horná aj spodná hranica môže byť zdvojnásobená.

  (2) Odňatím slobody na tri až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

  b) z osobitného motívu,

  c) bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo

  d) závažnejším spôsobom konania.

  Na účel tohto zákona sa šikanovaním rozumie:a) správanie osoby, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie inej osoby  alebo b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči osobe alebo skupine osôb, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

  Na účel tohto zákona sa mobbingom rozumie šikanovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí na pracovisku voči konkrétnej osobe, ktorá je v približne v rovnakom pracovnom zaradení, resp. postavení.

  Na účel tohto zákona sa bossingom rozumie psychické šikanovanie, ktorého sa dopúšťa na svojom podriadenom nadriadený pracovník. Poškodzuje podriadeného pred jeho kolegami, sťažuje či znemožňuje mu jeho prácu.

  Podstatou šikanovania je najmä 

  a) úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, 

  b) agresia jednej osoby alebo skupiny osôb, 

  c) prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou. 

  Šikanovanie sa môže prejaviť 

  a) v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo

  b) v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám. 

  Podporiť nás môžete podpisom petície, ale aj milými slovami, pripomienkami, či vašimi skúsenosťami

  Veľmi aktuálne pre deti aj dospelých - digitálna závislosť

  Matka dieťaťa s DMO rozpráva o svojich skúsenostiach s inklúziou

  Prvé video na podporu inklúzie detí so znevýhodnením v bežných školách. Svoje skúsenosti nám porozprávala matka dieťaťa s DMO. Čo chýba k tomu, aby bola inklúzia úspešná? Pozrite si video na našom YT kanáli. Videá sa viažu k znevýhodneniam z našich plagátikov.

  https://www.youtube.com/watch?v=Y_S95aJICvI

  #inklúzia #dmo #detská_mozgová_obrna #akcnerodiny #rozmanitosť_v_kolektíve #skúsenosti

  2. číslo nášho newslettera je na svete. Nájdete v ňom zhrnuté v krátkych článkov naše aktivity za posledné 2 mesiace. Teda niektoré, všetko sa tam nevošlo 😂.
  Ak by ste ho chceli dostávať na mail, napíšte nám správu.

  (4 fotky)

  AK POMOC NEPRÍDE, NÁSLEDKY MÔŽU BYŤ FATÁLNE
  Veľmi smutná štatistka, ktorá sa kvôli neriešeniu počas predchádzajúcich desaťročí, naďalej dostáva do negatívnych čísel. Nedostupnosť psychiatrov na strednom Slovensku je alarmujúca a lepšie to nie je ani vo zvyšku nášho štátu. Dnešná situácia je dôsledkom neriešenia problémov a ich zametania pod koberec.
  Na doplnenie obrázku - už neberie ani MUDr. Naď, ani MUDr. Guttenová, ktorá prešla na priamu platbu a znížila počet pacientov. Pozrite si naše video o potrebe týchto odborníkov a prečítajte článok o bolestnom mlčaní na našom blogu na stránke akcnerodiny.sk Sú tam aj rady, čo môžu urobiť rodičia.

  https://www.youtube.com/watch?v=2LH_B8xFPvU
  akcne_rodiny
  15. nov 2023    Čítané 72x

  AKÉ SYSTÉMY BOJA PROTI ŠIKANE V ŠKOLÁCH MAJÚ V ZAHRANIČÍ?

  V ČOM BY MOHLI BYŤ PRE SLOVENSKO PRÍNOSOM?

  MAL BY ŠTÁT PODPORIŤ ŠKOLY, ABY ZÍSKAVALI NOVÉ ZRUČNOSTI? 

  Príklad č. 1 KiVa

  Najprv si povedzme jeden príklad z našich webinárov. Žiačka bola v triede svedkom šikanovania. Situáciu škola riešila ako mohla, ale aj tak sa podpísalo na psychike celej triedy. 

  Hoci nebolo namierené proti žiačke samotnej, zanechalo to na nej stopy. Zhoršil sa jej spánok, začala byť ustráchanejšia, citlivejšia a menej asertívna. Ako dobrá športovkyňa mala možnosť prestúpiť na športovú školu, no nemala odvahu. Bála sa, že by v novej škole a triede bola tentoraz šikanovaná ona. 

  Preto je dôležité pracovať so všetkými, aj so svedkami šikany. Už roky funguje napr. program KiVa, ktorý sa z Fínska, v ktorom vznikol , rozšíril po celom svete.  Je založený na výskume a vedecky overených výsledkoch a v súčasnosti ho používajú napr. v Belgicku, Lotyšsku, Estónsku, Čile, či u našich susedov v Českej republike. Celkovo je to cca  20 štátov z celého sveta. Jeho pomenovanie je skratku fínskeho "kiusaamista vastaan", čo v preklade znamená "proti šikanovaniu".  Je zameraný na prácu s agresormi, svedkami i obeťami a tvoria ho časti pre rodičov i odborníkov. Hlavnými piliermi sú prevencia, intervencia a monitorovanie.

  Myslíte, že by ho Slovensko mohlo využívať? Určite patrí medzi vhodné postupy, ktoré by pomohli slovenským školám v boji proti šikane. Myslíte, že by štát mal podporiť školy, aby sa zapojili do projektu? Napíšte do komentára.

  Viac o projekte KiVa napr. na linku:

  https://aresmex.kivaprogram.net/

  V našej spoločnosti je základom naučiť sa čítať. Pre niektoré deti to však nie je také jednoduché. Spolužiakom sa môžu javiť ako lenivé, rozmaznané a hlúpe. No nie je to tak.
  Dyslexia svoju podstatou spôsobuje žiakom problémy aj v iných predmetoch, ktoré sú založené na prečítaní a pochopení textu. Učiteľova pomoc žiakovi s dyslexiou však môže prebudiť v jeho spolužiakoch žiarlivosť alebo odmietanie dieťaťa, ktoré sa tak ocitá mimo kolektívu.

  Budujme v triedach pozitívnu klímu, poukážme na prínos každého dieťaťa. Aj žiak s dyslexiou je pre kolektív dôležitý.

  Ak vás plagátik zaujme, prosím kontaktujte nás.

  Downov syndróm - asi každý dospelý si vie predstaviť dieťa s takýmto ochorením. No málo z nich vie povedať ako sa prejavuje, aké ďalšie ochorenia dieťa môže mať, alebo že existuje viac druhov. Často však pociťujú obavy, ktoré následne prenášajú na deti a tie môžu byť voči svojmu spolužiakovi s DS odmietavé a môže dochádzať k vyčleneniu z kolektívu. Pritom takéto dieťa môže svoje okolie mnohému naučiť.
  Plagátik obsahuje základné informácie o DS a snaží sa podporiť inklúziu takéhoto žiaka v triede.
  Ak vás zaujal, kontaktujte nás.

  Aj to odkiaľ spolužiak pochádza, môže byť niekedy znevýhodnením. Nikto nemôže za to, do akých pomerov sa narodil. Vysvetlime deťom, že každý máme svoju cenu a pomôžme aj ich spolužiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa zapojili do kolektívu.
  Budujme toleranciu a empatiu u všetkých.

  Plagátik vám môžeme zaslať na mail, stačí nás kontaktovať. V nasledujúcich dňoch sa môžete tešiť ešte na dva.

  Ktoré sú podľa vás najčastejšie znevýhodnenia a je potrebné im venovať pozornosť? Plagáty k akým témam by boli pre vás užitočné v rámci podpory inklúzie? Napíšte nám komentár 🙂

  Posledný inkluzívny plagát z 2. série. Ďalšie cca o týždeň, keďže chceme udržať ich kvalitu.

  Tourretov syndróm - neurologicko-psychiatrické dedičné ochorenie, prejavujúce sa stereotypnými motorickými či vokálnymi tikmi. Trpia ním zväčša chlapci/muži, ale vyskytuje sa aj u dievčat.

  Takéto deti sú často v kolektíve odmietané, ich prejavy sa okoliu zdajú zvláštne, môžu pôsobiť ako "triedni klauni". Neprijatie okolím, alebo nejaká náročnejšia situácia, u nich spôsobuje zhoršenie príznakov.

  Čo urobiť?

  Skúsme kolektív oboznámiť s prejavmi TS, pomôže deťom navzájom sa pochopiť.

  V prípade záujmu nás kontaktujte.

  #tourrettesyndrome #tourrettov syndróm #inklúzia #nekontrolovatelne #tiky #pochopenie

  A prečo.....
  - má on doplňovačku, keď ja musím písať diktát?
  - prečo on ešte môže písať a ja som už musel písomku odovzdať?
  Tieto a mnoho iných otázok sa často vyskytujú u detí v triede, ktorú navštevuje dieťa s dysgrafiou. Nepochopenie má často za následok výsmech, vyčlenenie z kolektívu a zlú klímu v triede.
  Skúsme deťom povedať viac o ťažkostiach ich spolužiaka a podporme inklúziu.
  Plagátik vám vieme zaslať na mail, podobne ako tie predchádzajúce.

  Nie je porucha pozornosti ako porucha pozornosti.
  Žiak s ADD, čiže poruchou pozornosti, ktorá nie je spojená s hyperaktivitou, má problémy so sústredením, vyzerá zaspato, nedokončuje úlohy a pôsobí ako lajdák. V kolektíve zvyčajne nepatrí medzi obľúbencov.
  Ako to zmeniť?
  Možno stačí, aby jeho spolužiaci spoznali prejavy jeho znevýhodnenia.
  Plagátik na nástenku vám radi zašleme v lepšej kvalite na mail. Stačí nás kontaktovať.

  Na našej FB stránke stále bežia charitatívne dražby na podporu autistky Katky. Teraz sa dražia 3 knihy od slovenských autorov. Knihy nám venovali slovenské vydavateľstvá a jeden autor.

  Zvieratko pre Tadeáša od Petra Gajdošíka
  Desaťročný Tadeáš sa po odchode staršej sestry na vysokú školu cíti osamotený a túži po zvieratku. Po stretnutí so záhadným starým mužom sa stane majiteľom blšieho cirkusu – svojho prvého zvieracieho úlovku. Byt, v ktorom Tadeáš býva so svojou rodinou, sa postupne zmení na miesto plné humoru a napätia. Výskyt bĺch, sliepky, hada, skunka či dokonca kozy v paneláku totiž znamená pre jeho obyvateľov množstvo humorných, ale aj nepríjemných a často až nebezpečných situácií.

  A čo tak sci-fi detektívka od Rolanda Oravského. Že ste takú nečítali? Máte možnosť.
  Raketoplán s bežným nákladom na kolonizovanú planétu sa náhle odmlčí a nedarí sa s ním nadviazať spojenie. Počítačový systém ho automaticky nasmeruje späť na medzinárodnú stanicu, umiestnenú na Mesiaci. Celú záležitosť preberajú dvaja vyšetrovatelia zo Zeme, no namiesto štandardne očakávaných záverov zistia šokujúce fakty. V hlbinách vesmíru došlo k strašným udalostiam, ktoré nevedia vysvetliť ani špičkoví vedci. Vyšetrovací tím je v slepej uličke. Zlo sa začne šíriť, akoby nestačilo, že Európe hrozí nová vojna. Narastá panika a hlavný vyšetrovateľ stráca akúkoľvek istotu. Pohráva sa s ním vlastná myseľ alebo je naozaj svedkom niečoho, čo je mimo ľudského chápania? Dokáže ešte zabrániť ďalším obetiam?

  Tú tretiu vám neprezradíme, ale nájdete ju v profile na FB, a taktiež príbeh Katky, ktorej je výťažok určený.

  (3 fotky)