podľa vašich reálnych skúseností - kto je lepší gynekologička alebo gynekológ?