Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.

  Naša pravidelná nočná návšteva

  ČO JE ODPAD?
  Odpad je vec, ktorej sa potrebujeme zbaviť.
  Prečo sa zbavujeme vecí, ktoré sme doteraz používali?
  Náš odpad potrebujeme dať niekam preč. Ale “preč” neexistuje, to čo vyhodíme musí niekde skončiť.
  ODKIAĽ POCHÁDZA ODPAD ?
  Predtým, ako sa vec stane odpadom bola produktom, ktorý sme použili alebo používali
  Odkiaľ ku nám ten prišiel?
  KAM IDÚ NAŠE ODPADY?
  Ročne obyvatelia Slovenska vyprodukujú 1 953 478, 20 ton komunálneho odpadu
  359 kg/obyvateľa
  Skládky odpadov – 69 %
  Spaľovne odpadov – 11%
  Recyklácia – 12%
  Kompostovanie – 8 %
  PREČO BY SME TO MALI ZMENIŤ ?
  Neobnoviteľné zdroje končia na skládkach
  Vznikajú skleníkové plyny, ktoré negatívne ovplyvňujú ovzdušie – takto podporujeme klimatické zmeny
  Materiály na skládkach sa rozkladajú 300 - 4000 rokov, takže naše odpady tu budú ešte niekoľko generácií
  Plasty, ktoré boli prvé na svete vyrobené sa ešte stále nerozložili
  V roku 2050 bude v moriach a oceánoch viac plastov ako rýb
  VIEME TO AKO JEDNOTLIVEC ZMENIŤ ?
  5R – 5 ZÁSAD ZERO WASTE
  REFUSE * REDUCE * REUSE * RECYCLE * ROT