Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.
  ivett1
  9. sep 2011    Čítané 0x

  Každý začiatok je ťažký...(tretia, posledná časť)

  Čo uľahčí prechod z rodiny do materskej školy.

  1.  Existencia pevného bodu - tým rozumieme prítomnosť známej osoby (dieťaťa od susedov, súrodenec) alebo hračka, ktorá zmenšuje neistotu a strach.

  2. Príprava dieťaťa na vstup do materskej školy - skúšobná návšteva v MŠ, rozprávanie o nových kamarátoch.

  3. Rodič sa informuje o režime dňa a spôsoboch práce v materskej škole a dieťaťu podáva pravdivé informácie. Veľkou záťažou na psychiku je, ak dieťaťu niečo sľúbite (dieťa to očakáva) a tým, aká je skutočnosť (ak to rodič nemôže splniť).

  Rodičia a pedagógovia by sa mali v každom prípade dohovoriť ako dieťa podporiť. Keď spolu budú "ťahať za jeden povraz", dieťa si vybuduje dôverný vzťah k pedagógovi. Rodičia informujú pedagóga o zvláštnostiach a zvykoch dieťaťa a radia ako s dieťaťom zaobchádzať. Pedagóg naopak sprostredkuje rodičom pohľad na rysy dieťaťa, ktoré sa prejavujú v skupine a rodičia ich nepoznajú.

  Deti sa v materskej škole naučia pohybovať v skupine, presadiť svoje priania a záujmy, naučia sa byť samostatné, nezávislé a rastie v nich sebadôvera a sebavedomie. Učia sa deliť a zachovávať pravidlá života v skupine. Nadviažu priateľstvá a naučia sa čeliť sklamaniam.

  Základný vzorec pre adaptáciu dieťaťa, ktorý platí aj pre vstup Vášho dieťaťa do materskej školy je: orientácia - presadenie - vyčerpanie - ukľudnenie .

  ivett1
  9. sep 2011    Čítané 0x

  Každý začiatok je ťažký...(druhá časť)

  Čo sa deje behom prvých štyroch týždňov doma.

  1. týždeň  Dieťa sa uzatvára do seba, potrebuje spracovať dojmy a zážitky z materskej školy, nerozpráva však o nich.

  2. týždeň  Dieťa pôsobí nevyrovnane, pokúša sa upútať pozornosť všetkými prostriedkami, plače, keď chcú rodičia večer odísť i keď dobre pozná toho, kto ho bude "strážiť". Na všetko odpovedá "nie, neviem", alebo sa "odúva". Ráno je uplakané, aj kedˇ išlo večer skoro spať.

  3. a 4. týždeň  Dieťa sa blíži k "normálu". Je však fyzicky vyčerpané, pretože sa postupne začleňuje. Na psychiku tiež ešte pretrváva záťaž. Jednoducho povedané, dieťaťu chýba "iskra".

  ivett1
  9. sep 2011    Čítané 0x

  Každý začiatok je ťažký...(prvá časť)

  Z listu materskej školy rodičom novoprijatých detičiek...(prvá časť)

  Na počiatku svojho vývoja potrebuje dieťa hlboký a vrelý vzťah k jednej osobe a neskôr k okruhu najbližších. V treťom roku sa situácia mení. Okruh spoločenských kontaktov sa rozšiuje a obohacuje.

  Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša problémy nielen pre dieťa, ale aj pre rodičov a pedagógov. Pri pokusoch uľahčiť nováčikom prechod z rodiny do materskej školy sa pedagógovia môžu oprieť o profesionálne skúsenosti, čo rodičia nemôžu. Aby pomoc deťom bola účinná, je pre rodičov aj pedagógov nutné poznať procesy, ktoré prebiehajú pri vstupe do materskej školy.

  Čo sa deje v prvých štyroch týždňoch v Materskej škole.

  1. týždeň  Dieťa vyčkáva, drží sa v úzadí, nezúčastňuje sa spoločných aktivít. Nachádza sa v budove s množstvom dvier, v neznámych priestoroch. So svojimi želaniami sa obracia na jednu cudziu osobu, ktorá je obklopená ďalšími deťmi.

  2. týždeň  Dieťa už vie ako prebieha deň v škôlke, začína nadväzovať kontakty, upútava pozornosť, hľadá pomoc u pedagóga, keď má problém s kamarátom, rýchlo sa rozplače a unaví.

  3. týždeň  Ukazuje ostatným, že ich má rad, rozdáva darčeky(cukríky), berie si za vzor iné dieťa, napodobňuje ho, zaujíma sa o aktivity ostatných detí.

  4. týždeň  Väčšina detí si už zvyká, spriatelí sa s ostatnými deťmi, dokáže odhadnúť spôsoby a pravidlá chovania a čiastočne ich aj používať.