Veľkosť tabuľky 13x50 cm, veľkosť tvarov - srdiečka, kruhy...4 cm
možnosť voľby vlastnej farebnej kombinácie
cena za kalendár s 20 srdiečkami je 20€