Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
mickazebra
23. aug 2017
987 

Kde sa nelení, tam sa zazelení

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesto. V tom meste bola ulica. A na tej ulici škola. Na prvý pohľad tá škola vyzerala ako každá iná. Pozrime sa na ňu však lepšie. Nazrime dnu...

Na tejto  škole sú žiaci samostatní. Aktívni. Tvoriví. Zvedaví. Pozitívni. Nadšení. Zmysluplne využívajú čas, trávia mnoho času v prírode. Riešia reálne problémy a potreby svojej školy a okolia. A to spolu s učiteľmi a rodičmi. Všetci sú si navzájom rovnocennými partnermi. Žiaci na tejto škole myslia a vyjadrujú svoje názory, presadzujú správnu vec, komunikujú s rôznymi autoritami. A tiež sa učia prijímať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Znie to ako nonsens? Fikcia? Rozprávka? Možno. No takáto škola, lepšie povedané školy, sú už na Slovensku našťastie realitou. Vitajte a dovoľte, aby som vám predstavila Zelenú školu

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre školy stredné, základné, ale aj materské. Je pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a aj svoje okolie.  Koordináciu tohto programu na Slovensku zabezpečuje CEEV Živica a finančne ho podporuje aj dm. Program  zabezpečuje environmentálnu výchovu a to zážitkovou formou. Cieľom tohto programu je podporiť školy, na ktorých žiaci s pomocou učiteľov a aj rodičov riešia jej skutočné potreby, ako aj potreby širšieho okolia, čím vytvárajú pozitívne zmeny. Zmeny, ktoré inšpirujú iných a k ďalším zmenám. Zmeny, ktoré sú vidieť a ktoré sú cítiť. Žiaci menia školu a tým menia okolitý svet.

Ak sa škola do programu zapojí, realizuje rôzne aktivity počas tzv. certifikačného obdobia, ktoré trvá zvyčajne 2 roky. Počas tohto obdobia sa škola venuje prioritne jednej z tém: Zeleň a ochrana prírody, Odpad, Voda, Energia, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie a úradovanie. V tomto ročníku pribudne nová téma – Potraviny. Následne môže škola požiadať  o certifikát a absolvovať záverečné hodnotenie.

Momentálne prebieha prihlasovanie do nového ročníka programu Zelená škola pre školský rok 2017/2018. Môžete navrhnúť škôlke alebo škole zapojiť sa do tohto programu a tak podporiť zážitkové vzdelávanie vašich a našich detí. Prihlášky možno podať do 15.9.2017 (viac informácií nájdete na stránke www.zelenaskola.sk).

Zmena. Nikdy nie je jednoduchá. Človek musí vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a konať. Žiaci na Zelenej škole konajú. Za seba. Za svoju školu. Okolie. Za nás všetkých. Tento program nie je totižto len pre deti. Je pre učiteľov. Je pre rodičov. Je pre všetkých. Neleňme teda! Inšpirujme sa nimi, pripojme sa a skúsme prostredníctvom pozitívnej zmeny pohnúť svetom aj my. A hneď tu môže byť zelenšie!

Maťa

-------

Viac informácií o projekte Zelená škola nájdete na tejto stránke.

Tento článok vyšiel s podporou dm drogerie markt.

  Aj,ja si myslím že máte pravdu,treba tento svet zmeniť,ale treba predovšetkým začať od seba,lebo ked sa nezmeníme my tak sa nezmení nikto. Myslím si že je dôležité aby sme si o problémov hovorili,lebo ked nepovieme tak nevieme. Nepáči sa mi veľa vecí ako medzi sebou ľudia jednajú,ale najprv musíme si svoje chyby uvedomiť a potom môžme meniť tento svet. To to je môj názor.

  30. aug 2017

  @slniecko365 určite, zmena vždy začína od nás.

  30. aug 2017

  @mickazebra Tak,to máte asi pravdu ked sa mi nezmeníme nemôžeme zmeniť tento svet okolo seba.Myslím si že každý máme právo na šťastie,nemyslím si že by sme mali byť zlí na tento svet,lebo každý z náš k tomu dospeje kedy sa bude chcieť zmeniť,a možno bude vtedy už neskoro.

  30. aug 2017