Upečie sa, zahráme sa a zje sa? Čo je to?
    (DOMINO ako čajové pečivo)