Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.
  p3tra11
  31. jan 2011    Čítané 0x

  Modlitby

  Modlitba ruženca pre tehotné ženy

  Tajomstvo Máriinej radosti plnej obety v chvíľke skúšky tak málo chápeme.

  ... ktorého si z Ducha svätého počala: Ako ťažko Ti je uveriť v tejto chvíli, že život klíčiaci v Tebe je Boží dar. Spomeň si na Pannu Máriu. Koľko "odborníkov" by žene v jej situácii dnes doporučilo dieťa donosiť ?
  ... s ktorým si Alžbetu navštívila: Všetci ťa ľutujú, spínajú ruky, myslia si svoje. Ty ale potrebuješ, aby Ti niekto povedal: "Vy budete mať bábätko, no to je skvelé." Čo keby som to bola práve ja ?
  ... ktorého si v Betleheme porodila: Vydrž, vo chvíli keď budeš malého tvorčeka prvýkrát držať v rukách, srdce sa Ti zase spojí.
  ... ktorého si v chráme obetovala: Ten tieň na obrazovke ultrazvuku, je nový človek a Pán má s ním svoj plán. Dal mu meno a poslanie. Ty si teraz pomocnica Pánova v jeho pláne.
  ... ktorého si v chráme našla: Čo ak sa práve toto dieťa bude za Teba najviac modliť v chvíľach, keď Ti dôjdu sily ?

  Načo tajiť, pár dní, týždňov, či mesiacov budeš kráčať po krížovej ceste.

  ... ktorý sa pre nás krvou potil: Na ulici stretáš desiatky žien. Smejú sa, chmúria, rozprávajú o banalitách. Netušia o Tvojej úzkosti, o balvane obáv na Tvojej slabej ľudskej duši. Cítiš sa tak sama, tak iná, tak oddelená od ostatných.
  ... ktorý pre nás bičovaný bol: Príde fyzická bolesť. Všetky tie nepríjemné kontroly, pôrod, prebdené noci. Bude sa Ti zdať, že si na konci svojich fyzických síl a budeš sa možno pýtať, prečo to všetko musíš prekonávať. Pretože práve toľko fyzickej bolesti stojí nový človek.
  ... ktorý pre nás tŕňom korunovný bol: Prídu známi, budú si klepať na čelo, čudovať sa, prečo si si to nezariadila ináč, šepkať si niečo poza Tvoj chrbát. Podiví sa možno aj lekár. Ty budeš opakovať svoje áno. Možno nesmelo, neisto. Ale aj tým budeš svedčiť.
  ... ktorý za nás kríž niesol: Cítiš sa tak slabá na tento kríž, ale spomeň si, že aj Ježiš pod krížom padal. A keď už vôbec nebudeš vládať, uvedom si, že ho môžeš niesť za tie, ktoré zvolil "ľahšiu cestu".
  ... ktorý za nás na kríži umrel: .V nasledujúcich týždňom mesiacoch a rokoch umrú tvoje plány, hodiny, dni a týždne Tvojho života, aby z nich bol nový človek.

  Tí, čo prešli krížovú cestu, sú víťazmi. Toľkokrát sa to tak ťažko chápe, že cez zdanlivú absurditu kríža sa plnia najtajnejšie túžby o ľudskom šťastí.

  ... ktorý slávne z mŕtvym vstal: Chcela si učiť deti, liečiť chorých, pravdivo a pokorne kráčať za novým vedeckým poznaním, robiť samé ušľachtilé veci. Miesto toho špinavé prádlo, ukladanie desiatok rozhádzaných maličkostí, tvoj čas rozsypaný na kúsky, ktoré ako by sa prepadali nepomenované do prázdna. Ale čo je nesmrteľnejšie ako duša Tvojho dieťaťa ?
  ... ktorý slávne na nebesia vstúpil: Zavri oči a pozri sa, kde kráčaš. Chceš byť heslo v encyklopédii? Chceš byť témou abiturienskych večierkov? Chceš byť menom v ďakovných inzerátoch? Alebo chceš vidieť Jeho tvár a na čele mať napísané Jeho meno ?
  ... ktorý nám Ducha svätého zoslal: Cítiš sa previnilo sama pred sebou, že si tak slabá, plná obáv, pochybuješ o svojej viere. Lenže to nie je pravda. Aj keď nesmelo, kráčaš po ceste, ktorá je správna. Zdá sa Ti, že je nad tvoje sily, ale ideš po nej. A to je znamením, že nie si na nej sama, ale máš svojho Pomocníka.
  ... ktorý Ťa do neba vzal: Neboj sa. Mária bola tiež len slabý človek, ktorý "len" povedal svoje áno. Z evanjelia Máriina cesta do neba vyzerá tak jednoduchá. Skús si predstaviť, ako si ju mi dokážeme skomplikovať strachom o vlastnú predstavu o svojom živote.
  ... ktorý Ťa Panna, v nebi korunoval: Dôveruj. Spomeň si na jedno "neplánové" tehotenstvo spred dvoch tisíc rokov a popros Matku, ktorá Ti veľmi dobre rozumie. Pomôže Ti modlitbou u svojho Syna

  Deväťdňová pobožnosť za rodiny

  Svätý Gerard, patrón rodinného života, patrón matiek, prosíme ťa, zjednoť všetky rodiny. Potreby sú veľmi veľké, mnohí ľudia sú osamelí a nesmelí. Rodinný život dneška je ohrozovaný z každej strany. Prosíme ťa, oroduj za nás u nášho nebeského Otca.

    Prvý deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za všetky matky: nech si uvedomujú hodnotu svojho materstva. Povzbuď všetky, ktoré sú skľúčené úzkosťami a trápením. Daruj im silu milovať a chrániť svoje rodiny. Dovoľ, aby tých, ktorých im ty dávaš, zahrňovali svojou láskou. Prosíme i za matky, ktoré sú osamelé v starostlivosti o svoje deti. Pomôž im prekonať samotu. Nech sa im vždy dostáva lásky a podpory od ľudí, s ktorými žijú.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Druhý deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých otcov. Nech spoznajú svoju úlohu v rodine. Nech si uvedomujú svoju veľkú zodpovednosť, hodnotu osobného príkladu, ktorou vytvárajú vo svojich deťoch tvoj obraz - obraz milujúceho, nebeského Otca. Nech nevidia v sebe len "zabezpečovateľov" rodín, ale najmä prameň nevyhnutnej sily a citlivosti.
  Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána.

   Tretí deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých novorodencov. Ich nevinnosť a sviežosť sú prameňom šťastia vo svete. Nech si ju zachovaj aj pri svojom dospievaní. Prosíme najmä za tie deti, ktoré nevyrastajú v rodine alebo žijú v rodinných, ktoré sú v kríze. Nech nájdu útechu a bezpečnosť, ktoré tak potrebujú.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

   Štvrtý deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za dospievajúcu mládež. Nech nestráca odvahu a nech sa nesklame chybami a nedostatkami svojich rodičov a prostredia, v ktorom vyrastá. Pomôž jej rásť v rozumnosti a súcitnosti, aby si čoraz lepšie uvedomovala prítomnosť a potreby druhých.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Piaty deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za rodiny, ktoré majú vo svojom strede členov postihnutých chorobou. Prosíme za tých, ktorí trpia už mnoho rokov, i za tých, ktorí spoznávajú svoju úlohu slúžiť im. Daruj im silu, keď sú unavení, posilni ich, keď sú premožení smútkom alebo pocitom opustenosti. Nech si ľudia okolo nich vždy uvedomujú ich potreby.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Šiesty deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za starých rodičov. Nech spoznajú svoju schopnosť obohatiť rodinný život. Nech ich neznechutí ich fyzická slabosť, lebo aj naďalej môžu pomáhať svojej rodine v mnohých problémoch. Poteš tých, ktorí sa cítia osamelí, zbytoční a nechcení. Daj, aby sme boli citliví na ich potreby.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Siedmy deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí pomáhajú rodinám. Prosíme za príbuzných, učiteľov, lekárov, opatrovateľky, kňazov a rehoľníkov. Dodaj im odvahu v ich práci, najmä vtedy, keď cítia, že v ťažkých situáciách môžu urobiť len málo. Nech rodiny, ktorým pomáhajú, ocenia ich prácu a pomoc.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Osmy deň

  Drahý Pane, prosíme ťa, aby si vypočul modlitby tých, ktorí túžia po dieťati. Ty si stvoril všetko z lásky. Daj, aby aj ich láska bola plodná. Prosíme ťa, nech nezatrpknú v sklamaní, najmä keď vidia, ako iní pohŕdajú životom. Nech tí, čo nemôžu mať dieťa, nájde iné vhodné cesty, ako naplniť dar svojho rodičovstva.
  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

    Deviaty deň

  Drahý Pane, prosíme ťa za všetky rodiny. Ty poznáš ťažkosti, ktoré prežívajú. Daj, nech sa každý, mladý či starý, naučí milovať a chápať jeden druhého a spoznávať svoju úlohu v tvojom pláne. Pomôž im v ich ťažkostiach. Nech nestratia odvahu. Nech pocítia tvoju milujúcu ochranu, keď to najviac potrebujú. Nech majú účasť na radostnom pokoji a istote, ktoré sú založené na tvojej láske. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

  Svätý Gerard, verný Boží služobník, ty si svojím životom nasledoval príklad nášho Spasiteľa. Preto na tvoje orodovanie Boh udelil mnoho milostí. Prihováraj sa za nás, aby sme získali potrebné milostí. Pomôž nám, aby sme spoznávali Božiu vôľu vo svojom živote a veľkoryso ju prijali.
  Amen.

  Modlitba matky za materstvo

  Ó, dobrý svätý Gerard, mocný orodovník pred Bohom, ty aj v našej dobe sa prihováraš o zázraky. Vzývam ťa a hľadám tvoju pomoc.
  Ty si na zemi vždy plnil Božie plány, pomôž mi, aby som aj ja vždy hľadala a plnila svätú Božiu vôľu. Pros Pána života, od ktorého je pochádza každé otcovstvo, aby ma urobil plodnou, aby som mohla Bohu vychovať deti v tomto živote a dedičov jeho slávneho kráľovstva v budúcom svete.
  Amen.


  Sv. Gerard, ty čo si svojim príhovorom, svojimi zásluhami a láskavosoťu nespočetné srdcia priviedol k Bohu, ty, čo si bol vyvolený za útechu zarmútených, útočisko chudobných, lekára chorých, ty, čo dávaš plakať od radosti tým, čo si ťa uctievajú, vypočuj prosím prosbu, s ktorou sa s dôverou k tebe obraciam.Čítaj v mojom srdci a viď, koľko trpím.Čítaj v mojej duši a uzdrav ma, posilni ma a poteš ma.Ty, čo poznáš môj zármutok, ako ma môžeš viedieť toľko trpieť bez toho, aby si mi prišiel na pomoc? Gerard, príď mi rýchlo na pomoc! Gerard, daj, aby som aj ja bol /a / v počte tých, ktorí s tebou milujú, chvália a ďakujú Bohu. Daj, aby som tvoje milosrdenstvá mohol / mohla / ospevovať spolu s tými, ktorí ma milujú a obetujú sa za mňa. Čo ťa to stojí vypočuť ma? Neprestanem ťa vzývať, dokiaľ ma úplne nevypočuješ. Je pravda, že si nezasluhujem tvoju láskavosť, ale vypočuj ma pre lásku, ktorú prechovávaš k Ježišovi a Márii. Amen.
  3 x Otčenáš a Raduj sa Bohorodička / Raduj sa nebies Kráľovná / ( ďalej je na lístočku napísané, že ak sa uvedenú modlitbu pomodlíš 9 dní po sebe, vykonáš tak deviatnik - novénu k sv. Gerardovi )

  Svätý Gerard,
  prosím ťa, ty silný orodovník pred trónom Boha, vypočuj moju prosbu, s ktorou sa k tebe obraciam. Prihovor sa prosím za mňa u nášho Pána, ktorý ma požehnal a vďaka ktorému sa zrodil v mojom lone nový život. Prihovor sa prosím u nášho Boha za zdravie moje i dieťatka, ale aj za zdravie môjho manžela a našich blízkych, ty patrón rodín. Svätý Gerard, vypros v mojom mene u Boha všetko potrebné k šťastnému tehotenstvu i materstvu. Ochraňuj mňa i dieťa v mojom lone od všetkého nebezpečenstva a dožič mi radovať sa z materstva. Daj, aby sme už onedlho mohli Bohu ďakovať za Jeho lásku v objatí s našimi deťmi. Ďakujem ti, že odovzdáš môj pozdrav aj nebeskej Matka, ktorú milujem.

  SV. JANA MOLLA

  28. DUBNA - PŘIPOMÍNKA
  lékařka a obětující se matka

  Patron:

  Osvědčila se jako pomocnice při obtížích v těhotenství, při porodu a manželských problémech. Mnohým ženám vyprosila sílu říci „ano“ k počatému životu.

  PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
  „Jeden úsměv pro Boha, od kterého pochází každá milost. Jeden úsměv pro Matku Boží, náš vzor. Jí máme připodobnit svůj život. Jeden úsměv pro každého, koho dnes potkáme!“ to patřilo k zaznamenaným předsevzetím sv. Jany Mollové a je vhodným předsevzetím i pro můj den.

  „Ježíši, dej mi vytrvalost v tom, co jsem si stanovila, a učiň, abych vždy plnila Tvou vůli.“ To bylo modlitbou 15tileté Jany a podobně potřebujeme prosit i my.

  Bože, Tys dal své služebnici Janě Mollové správné poznání a naplnil jsi ji silou své lásky, pro kterou neváhala přinést oběť svého života; prosíme Tě: nauč i nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako ona žili příkladným křesťanským životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

  13.6. Svatý Antonín z Padovy 

  Je patronem :
  za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; / proti lichvě a úrokům /*;

  19.3. Svatý Josef
  Je patronem :
  bratrstev a řeholních společností, pojmenovaných po něm; karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců; ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v zoufalých situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou smrt

  Panna Maria - sama měla v těhotenství velké problémy, nejdřív nebylo jisté, že jí Josef uvěří a zda nebude ukamenována, později musela těsně před porodem daleko cestovat a dítě se jí nenarodilo normálně v místnosti, ale ve chlévě.

  sv.Alruna - je patronkou nastávajících matek. Žila v 11. století a lid ji vyhledával jako rádkyni.

  MODLITBA k sv. Dominikovi:

  Milý otec, sv. Dominik,
  ty si dostal od Boha dar pomáhať tým,
  ktorí sa k tebe utiekajú s prosbou o pomoc.
  Vezmi aj mňa pod svoju láskavú ochranu
  a vypros mi milosti pre dušu,
  ako aj iné dobrodenia,
  ktoré teraz potrebujem.
  Amen.

  Responzórium k sv. Dominikovi 

  Ó, vzácna nádej, ktorú si zanechal tým,
  čo v hodine tvojho umierania plakali nad tebou,
  a ty si im sľúbil, že po smrti budeš pomáhať bratom.

  R.   Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

  Ty, ktorý si sa preslávil toľkými zázrakmi na telesne chorých,
  vypros nám u Krista pomoc a vylieč choroby našich duší.

  R.  Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

  R.  Splň, otče, čo si sľúbil, a pomáhaj nám svojím orodovaním.

  Modlime sa:

  Bože, ty si milostivo osvietil svoju Cirkev zásluhami a učením svätého Dominika,
  vyznavača svojho a nášho Otca;
  daj, nech na jeho orodovanie nechýba pomoc v časných veciach
  a nech ustavične rastie v hodnotách duchovných.
  Skrze Krista, nášho Pána.

  R.  Amen.

  drzte mi prsty, bojim bojim... :(

  dnes sa mi snivalo, ze mi doky povedal, ze porodim v aprili 2012 🙂 uvidime, co na tom je pravdy a ci sa moj sen stane skutocnostou 🙂

  kniha objednana, vitaminky papkam, cajiky pijem, uz nech prejde chytro cas ;))

  haha jupi... prva dobra sprava a par stresov menej 🙂 mozno sa do snazenia pustime aj skor ;)

  och, preco si niekto mysli, ze je najdolezitejsi na svete a nikto iny nema ziadne problemy... :(

  obcas pre lepsiu naladu citam vtipy, tu vam jeden pridam: Matka nachytá dcéru v objatí mládenca: - Okamžite vstaň! - zakričí na ňu. - Prepáč mama, ale ja som tu bola skôr.

  nech ten nepokoj rychlo prejde, a nech pride zmysel do ucenia...drzime si prsty