... už sem pribudli aj prvácke fotečky z EZŠ 1.A - Xenka robí pomaličky pokroky ... v písaní, počítaní a čítaní

... tento album som si vytvorila, lebo moja Xenky je v skupinke predškolákov, aj keď ešte nenastúpi do školy, ale v SMŠ MOY ELBA ostane ešte jeden rok - svoje meno vedela napísať už ako 3 ročná, vedela aj počítať a stále sa viac a viac zdokonaľovala v kreslení a písaní - a tým, že je v skupine s deťmi, ktoré nastúpia do školy už teraz v roku 2017, stále sa na ňu viac a viac lepia informácie, ktoré bude potrebovať tiež pre nástup do školy v školskom roku 2018/2019 ... v škôlke má tiež svoj pracovný zošiť tak ako všetci predškoláci a preto aj doma chcela tiež nejaký na víkend a prázdniny - na trhu je ich naozaj dostatok mnohé máme už zakresnené, zapísané, polepené ..., ale tu na MK v albumoch mnohých maminiek a celkovo nete som našla taktiež mnoho podnetných link-ov, ktoré sú zaujímavé nie len informačne, ale aj z ekonomického hľadiska a možno aj tento môj album pomôže vám rodičom alebo starým rodičom, ktorí sa venujete detičkám aj doma a chcete ich a aj seba, pripraviť na plynulý nástup do 1 ročníka ZŠ.

... všetky príspevky, ktoré tu sú a budú zverejnené mám získané prevažne z net zdrojov - prikladám preto linky pre ich získanie a stiahnutie alebo tu budú zverejnené aj moje fotografie
****************************************************************
ČO BY MALI DETI VEDIEŤ, SKÔR AKO PÔJDU DO ŠKOLY - URL: http://www.ako-spravne-pisat.sk/co-by-mali-deti...

"Čo by malo vedieť?
meno a adresu svojho bydliska, mená, vek a povolanie svojej rodiny
základné farby, geometrické tvary, čísla od jeden do desať, časti tela, zvieratá, rastliny
pozná základné znaky ročných období, začína sa orientovať v dňoch týždňa

Čo by malo poznať a rozlišovať?
rozdiely v podobných obrázkoch, vyhľadá, ktorý z obrázkov tam nepatrí
pozná, ktorý predmet je väčší, ktorý menší a zloží ich podľa veľkosti
pozná, čo je na obrázku, prerozpráva príbeh, pozná básničky a vie ich reprodukovať
pozná rub a líc, vie odev obrátiť, rozopne a zapne gombíky, zips, zaviaže si šnúrky
rozlišuje akusticky podobné slová, pozná slová zhodné, a to aj slová bez slovného významu (napr. lev x les, veze x veze ale aj jos x soj)

V čom by sa malo orientovať?
v časových pojmoch – dnes, zajtra, včera, ráno, večer, deň, noc,
v priestore – hore, dole, vedľa, pod, nad, vpredu, vzadu, uprostred, vpravo, vľavo, prvý, posledný, pred, za …
chápe príčinu a následok, analógiu (cez deň je svetlo x večer je …),

Čo by malo zvládať?
hry s prstami (vzájomné dotyky prstov pravej a ľavej ruky, dotyky palca s ostatnými prstami danej ruky)
skákanie na jednej nohe
zúčastňuje sa riadenej činnosti, udrží pozornosť už dlhší časový úsek, nenechá sa vyrušiť vonkajšími podnetmi, neprerušuje prácu
rešpektuje autoritu, reaguje na pokyny a je schopné plniť primerané úlohy podľa inštrukcií
je schopné sa odpútať od rodičov – neplače, komunikuje s dospelými.

Každá základná škola má na deti iné požiadavky a iné kritéria, ako zistiť školskú zrelosť. Preto je vyššie uvedený výpočet orientačným bodom, ako zrelosť dieťaťa zistiť."

* * *
G r a f o m o t o r i k a - Je súhrn psychických aj pohybových činností vykonávaných pri písaní.

KEDY ZAČAŤ S NÁCVIKOM SPRÁVNEHO DRŽANIA? - http://www.ako-spravne-pisat.sk/kedy-zacat-s-na...

PÍSANIE RUKOU POSILŇUJE PAMÄŤ, ALE AJ HOVORÍ O NÁS SAMÝCH - URL: http://www.ako-spravne-pisat.sk/pisanie-rukou-p...
"Písať rukou je však veľmi dôležité.
Nielenže sa rozvíja jemná motorika, „klasické písanie“ má vplyv aj na celý rad ďalších vecí.
Podľa odborníkov napríklad ovplyvňuje pamäť a spôsob, ako sa vyjadrujeme. To súvisí predovšetkým so skutočnosťou, že pri písaní perom je potrebné si jednotlivé formulácie starostlivo vopred premyslieť a sústrediť sa na text. Naproti tomu pri písaní na klávesnici je možné „sypať text“ rýchlo, bezmyšlienkovito, a potom slová, vety aj celé formulácie mazať, text presúvať a ďalej ho upravovať.

Podľa odborných štúdií písanie rukou tiež posilňuje proces učenia. Ide o náročnejší pohyb než pri písaní na klávesnici, je potrebné sa pri ňom viac sústrediť, čo napomáha samotnému učeniu. Koniec koncov, je známym faktom, že mnoho ľudí sa učí tak, že si poznámky znovu prepisuje ručne na papier.

K viac zaujímavým skutočnostiam potom patrí fakt, že písmo je súčasťou našej identity a vypovedá o nás samotných. Veď kto by nepoznal napríklad grafologické rozbory písma známych osobností, s pomocou ktorých sa definuje osobnosť a povahové črty dotyčného. A že sa vám niekedy zdá, že sa jedno písmo podobá druhému? Omyl! Podobne ako nie sú rovnaké odtlačky prstov, tak neexistuje ani rovnaké písmo."

Podnetné články:

PRÍKLADY SPRÁVNEHO A NESPRÁVNEHO PÍSANIA - http://www.ako-spravne-pisat.sk/priklady-spravn...
Čiarky, ktoré vás v škole zle naučili - https://visibility.sk/blog/ciarky-ktore-vas-v-s...

... do budúcna:
Ako písať články s dôrazom na SEO - https://visibility.sk/blog/ako-pisat-clanky-s-d...


Veci čo bude potrebovať Xenky do školy:
od babky Márii: aktovka, peračník, dosky na zošity, vrecka na tepláky a hygienické potreby, fľaša na pitie a desiatový box
dokúpili sme zatiaľ : zošity, vrecúška na desiatu, vrecúško na výtvarné pomôcky a zásteru na výtvarnú výchovu, papučky - prezuvky

***
ZÁPIS do prvého ročníka - info z netu:
https://najmama.aktuality.sk/clanok/260905/zapi...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/236716/mame...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/250617/zapi...

zaujímavé odkazy:
https://najmama.aktuality.sk/clanok/244233/ako-...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/235330/doma...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/244232/ma-v...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/244429/ma-v...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/242676/ma-v...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/260089/nehr...
https://najmama.aktuality.sk/clanok/262397/podv...


... začal školský rok 2018/2019 a moja dcérka má zjavne dysgrafiu po otcovi ... http://www.ako-spravne-pisat.sk/dieta-dysgrafik...


http://www.ako-spravne-pisat.sk/uvolnovacie-cvi...
http://www.ako-spravne-pisat.sk/nie-zmizikovani...

http://www.ako-spravne-pisat.sk/priklady-spravn...