Príspevky pre registrovaných používateľov sa ti nezobrazujú.
  struhanka
  Správa bola zmenená    30. máj 2022    

  Menštruačná chudoba je stav, kedy dievča/žena nemá financie na bežné menštruačné potreby. Kúpiť si jedlo, zaplatiť nocľaháreň, sprchu alebo si kúpiť vložky? Ženy by si nemali vyberať medzi týmito možnosťami, čo je akútnejšie, preto:
  https://www.donio.sk/dostojna-menstruacia

  struhanka
  Správa bola zmenená    13. mar 2022    

  VOJNA NA UKRAJINE: DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
  війна в Україні: важлива інформація

  🇺🇦 Portál pre Ukrajincov - сайт для українців
  https://ua.gov.sk/
  https://www.ukraineslovakia.sk/

  🇺🇦 Dočasné útočisko - тимчасовий притулок
  https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/p...

  🇺🇦 Pozor na obchodovanie s ľuďmi - Українці, знайте про торгівлю людьми
  https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=upoz...
  ➡ Prípady hláste na 158

  🇺🇦 Info linka pre Ukrajincov - Інформація для українців за тел
  ➡ +421 513 816 111
  ➡ +421 259 765 111

  🇺🇦 Dôležité kontakty - Екстренні контакти
  ➡ Polícia - Поліція: 158, 112
  ➡ Ambulancia - Швидка допомога: 155, 112
  ➡ Hasiči - Пожежники: 150, 112
  ➡ Ukrajinská ambasáda - Посольство України в Братиславі
  Radvanská 35, 811 01, Bratislava
  +421 2 592 028 10

  🇺🇦 Chcete pomôcť? Hľadáte pomoc? - Ви шукаєте допомоги?
  https://ktopomozeukrajine.sk/

  ⚠ Ako pomôcť
  pomocpreukrajinu@minv.sk
  ➡ +421 2 48 59 33 12

  ⚠ Vstup cudzincov do SR
  https://www.minv.sk/?vstup-cudzincov-do-sr-poca...
  ➡ SR umožní vstup osobám z 3. krajín, prichádzajúcim z Ukrajiny, ktorí nespĺňajú jednu/viac podmienok vstupu stanovených v čl. 6 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc (nemajú cestovný doklad, platné vízum...). Ak nemajú platné cestovné doklady, aby pri hraničnej kontrole predkladali doklady preukazujúce totožnosť, pobytový status na Ukrajine (aj také, ktorých platnosť uplynula) alebo rodný list dieťaťa.

  ⚠ Neverte dezinformáciám, sledujte pokusy proruskej propagandy, nahlasujte hoaxy
  ➡ Polícia SR

  ⚠ Aktuálne informácie
  ➡ Ministerstvo vnútra SR
  ➡ Hasičský a záchranný zbor
  ➡ Ministerstvo obrany SR
  ➡ Ozbrojené Sily SR
  ➡ ASSR
  ➡ Prevencia kriminality
  www.instagram.com/policiaslovakia