Muž sa večer postaví pred ženu a začne ukazovať svalstvo.
    "Osemdesiat kilo dynamitu máš pred sebou, drahá"
    Žena sa pousmeje: "Čo z toho, keď zápalná šnúra má 5 cm !!!