Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Kto platí zdravotné počas materskej u živnostníčky?

danielala
28. jún 2008

Ahojte maminky, mám prosbu o radu, ak sa sa niektorá vyznáte, lebo ja od začiatku materskej dostávam od každej inštitúcie rozdielne informácie. Nemôžem (kvôli príspevku na podnikanie) prerušiť živnosť, počas materskej som príjem nemala, teraz počas rodičovskej malý príjem mám, podľa zákona je to v poriadku. Na úrade mi bolo pri vybavovaní materskej povedané, že ako živnostníčka si musím aj počas materskej platiť zdravotné poistenie sama, tak som platila. Minulý týždeň mi bolo v Dôvere oznámené, že mi to mal platiť štát a vraj mám doložiť aj papier o priznaní rodičovského príspevku, lebo aj počas rodičovskej dovolenky má zdravotné platiť štát. Tak teraz už naozaj neviem, pobehala som internet, ale odpoveď na moju otázku nenašla, na úrade som nepochodila, pracovníčky ma posielajú od jedných dverí k druhým a tá, ktorá je vraj kompetentná, má dovolenku...

klaudia74
28. jún 2008

Ahoj danielala! Sme na tom podobne, tak ti píšem, čo som vybavila ja. 🙂
Zdravotné poistenie za teba platí štát od narodenia dieťaťa až dovtedy, kým si na rodičovskej dovolenke (do 3 rokov dieťaťa). Čiže ak si doteraz platila poistenie, máš tam preplatok - ako ja, tiež ma "zabudli" informovať. 😒
Teraz do 30.06. čiže v pondelok musíš odovzdať ročné zúčtovanie zdrav.poist. v poisťovni, ak si to tak ešte neurobila - a tam ti teda vyjde ten preplatok za minulý rok, čo ti vrátia na účet (musíš to na tlačive vyznačiť). A za tento rok mi povedali, tiež v Dôvere, že si mám napísať žiadosť o vrátenie preplatku, čo som si tento rok zaplatila a to mi tiež vrátia, tak som zvedavá...
Ak by si ešte potrebovala pomoc, napr. s vyplnením ročného zúčtovania, kľudne napíš aj cez IP - ja som to už vyplnila niekoľkým ľuďom, mám s tým skúsenosti...

danielala
autor
28. jún 2008

Klaudia, si strašne zlatá, mne ten problém práve teraz vyplával, keď som chcela ísť odovzdať zúčtovanie a som vlastne na pochybách, či som to vyplnila správne, keďže som to platila celý čas ja, tak som to tam aj tak uviedla. Čiže mám nárok, aby mi to štát spatne uhradil? Len jednej veci nerozumiem: ak mám počas rodičovskej maličký príjem, tak prečo by to mal za mňa vlastne štát uhrádzať? Bojím sa, aby som neurobila nejaký nesprávny krok a nevzali mi rodičovské, alebo spatne materské, vôbec sa v týchto veciach nevyznám a ako som zistila, tak ani tety na úrade si v tom nie sú celkom isté. Ty si v zúčtovaní uvádzala, že preddavky za teba tých niekoľko mesiacov hradil štát? Lebo keď nemám istotu, že mi to štát spatne uhradí, čo tam mám vlastne uviesť? V Dôvere boli zo mňa tie kočky celé spotené a zmatené 😅 . Ešte jedna vec: ako živnostníčky máme predsa o dosť vyššie poistenie ako trebárs dobrovoľne nezamestnaní, štát to potom uhrádza vo výške tých cca 1100 Sk mesačne?

Klaudi, prepáč, že som sa na teba vyrútila s toľkými otázkami 😅 😅 😅 . Ešte jedna vec, čo mám vlastne predložiť Dôvere ako dôkaz, že mi bol rodičovský priznaný, keď som zo sociálky nič nedostala, len potvrdenú žiadosť?

Obrovská vďaka ti 😵 😵 😵 😵 😵 😵 .

klaudia74
29. jún 2008

Neboj sa, určite je to tak, že poistné platí za teba teraz štát, ja som si ten zákon aj vysvetlivky k nemu preštudovala. 🙂 Tiež som bola z toho príjemne prekvapená, ale neprotestujem. 😅
V ročnom zúčtovaní som uviedla (keď si si nechala kópiu, tak je to na druhej strane, odd. III.) koľko poistného som skutočne zaplatila za rok 2007 - čiže sa tam zarátava aj poistné za december, ktorý sa uhrádzal až začiatkom januára 2008. Čiže keď si bola celý rok živnostníčka, mala si zaplatiť spolu 12 x 1064 Sk.
Potom v ďalšom okienku sa vypĺňa, v ktorom období si sa považovala za SZČO a zároveň za osobu podľa § 11 ods. 8 - sem patrí okrem iného podľa bodu c) poberateľ rodičovského príspevku a podľa bodu j) fyzická osoba, ktorá sa riadne celodenne stará o dieťa do veku 6 rokov. Čiže keď si do konca roku poberala materské príspevky, napíšeš tam J. A platí to od dátumu narodenia dieťaťa, nie od nástupu na MD (majú to riadne pomotané, v Soc. poisťovni je to ináč!!! 😠 )
Napr. keby sa ti dcérka narodila povedzme 1. novembra, uviedla by si tam dátum od 1.11. do 31.12.2007.
A potom keď to celé vyrátaš, na konci ti má vyjsť preplatok, na ďalšej strane je v odd. VIII. žiadosť o vrátenie preplatku, to vyplníš a peniažky ti vrátia.
Dúfam, že som ťa nepoplietla ešte viac. 😀

klaudia74
29. jún 2008

Jaj a na to som ešte zabudla, že sa pýtaš, ako im to dokážeš... Odo mňa nič nepýtali, mali to už zaregistrované - asi preto, lebo som malého poistila tiež v mojej poisťovni, asi si to tam vtedy napísali.
Ale keby od teba pýtali, tak podľa mňa odovzdáš kópiu rodného listu dcérky, to im musí stačiť.

danielala
autor
29. jún 2008

Klaudia, ty si poklad 😵 😵 😵 😵 😵 😵 😵 😵 😵 😵 , veľmi, veľmi, veľmi ti ďakujem!

gapa
Odpoveď bola odstránená
Zobraz
gapa
2. júl 2008

SZčO niečo zo zákona o zdrav.poistení, kedy je platitelom ZP štát
pozrite hlavne ods. 8 písm. c), j), n) 1.
- ak patríte pod písmeno n) 1. asi sa príjem neposudzuje a platitelom poistného bez ohladu na jeho výšku je štát (? 😨 sa čudujem),
- ak patríte pod písmeno c) alebo j), tak aj obmedzenie príjmu v odsek. 9 pism. b) alebo d)
- ak patríte pod písmeno j) (ale to asi nie je prípad SZčo, skôr nezamestnaných), tak aj ods. 12

Tiež rozmýšlam nad tým, či si szčo nemajú platiť preddavky aj počas tejto doby a v ročnom zúčtovaní im to ZP vráti (no to je určite v inom § týkajúcom sa výpočtu preddavkov)

§ 11 zákona o zdrav.poistení (je skopírovaný zo stránky www.porada.sk )
(8) Štát je platiteľom poistného, ak nie je ďalej uvedené inak, za

a) nezaopatrené dieťa;39a) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo do skončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem fyzickej osoby, ktorá už získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol jej priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu,
b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, 39b) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu39c) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, 39d)
d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná39e) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok, 39f)
f) fyzickú osobu vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody, 8)
g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
h) zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
i) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, 39i)
j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
k) fyzickú osobu, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu 39ia) alebo opatruje blízku osobu, 39j) ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb 39ja) alebo v zdravotníckom zariadení; 39k) starostlivosť o takéto osoby sa preukazuje čestným vyhlásením,
l) manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,
m) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 39l)
n) fyzickú osobu,

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 39m)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu39n) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu 39na) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu 39o) aj po tomto dni,

o) fyzickú osobu, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi, 39p)
p) fyzickú osobu, ktorá je zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie 39q) vrátane uchádzača o zamestnanie, ktorému Sociálna poisťovňa vystavila formuláre podľa osobitného predpisu, 39r)
q) cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky, 6)
r) fyzickú osobu, ktorá má priznané postavenie azylanta, 4)
s) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemá z tejto alebo z inej činnosti príjem39s) okrem
vyňatých príjmov,
t) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu. 39u)
u) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

(9) Štát je platiteľom poistného za osobu uvedenú v odseku 8 písmeno a) až h), j), o), p) a u), ak
a) je len zamestnancom a v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) a za zamestnanca, jej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 až 5 pripadajúci na obdobie zamestnania nepresahuje úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b),
b) je len samostatne zárobkovo činnou osobou a v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) a za samostatne zárobkovo činnú osobu, jej pomerná časť vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 pripadajúca na obdobie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti nepresahuje úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b),
c) u nej dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu skutočností podľa písmen a) a b) a v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až h), j), o), p) a u), úhrn jej vymeriavacích základov podľa písmen a) a b) nepresahuje úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b).

(10) Štát je platiteľom poistného za osobu uvedenú v odseku 8 písm. a) až m), o) až r), ak súčasne nie je zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou a ak v tomto období jej príjem, ktorý podlieha dani z príjmov39s) okrem vyňatých príjmov, nepresahuje úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b).

(11) Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz.

(12) Za osobnú celodennú a riadnu starostlivosť sa na účely tohto zákona považuje starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

gapa
2. júl 2008

k tým preddavkom SZčO, podla § 16 ods. ods. 11 nemusí odvádzať preddavky napr. počas poberania materského, nemocenského.
Ale že nemusí platiť preddavky v čase poberania rodičovského, ak vykonáva aj činnosť szčo (§ 11 ods.8 písm. c) ) sa tam nepíše.

§ 16 Zákona o zdravotnom poistení
Preddavok na poistné

(1) Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

(2) Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak,
a) zamestnanec vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. a)] z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c)] z podielu pomernej časti základu dane a 2, 14 dosiahnutý v kalendárnom roku, ktorý
1. dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna,
2. jeden rok predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra
c) zamestnávateľ vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. d)] z príjmu každého zamestnanca podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d) poistenec podľa § 11 ods. 2 vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. e)] z ňou určenej sumy,
e) štát vo výške sumy určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, ktorá sa rozdelí medzi zdravotné poisťovne pomerne podľa počtu poistencov oznámených podľa § 23 ods. 9 písm. c).

(3) Pomernou časťou základu dane podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie časť základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu 46) okrem vyňatých príjmov, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

...
(5) Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v odseku 2 písm. b) alebo jej základ dane v období uvedenom v odseku 2 písm. b) nie je známy, výšku preddavkov v uvedenom období si určí táto osoba sama.

...

(7) Preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. e) odvádza za štát ministerstvo zdravotníctva.

...

(11) Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku 2 písm. b) a d) sú poistencami, za ktorých platí poistné štát podľa § 11 ods. 8 písm. n).

gapa
2. júl 2008

☹ 😢 chcela som dať vymazať príspevok z dneška o 18.40, o platení ZP štátom, lebo sú tam zmiešané aj veci zo starého zákona, ale neviem, či sa to dá. Takže ak to niekoho zaujíma, čitajte len ten príspevok o platení zdrav.poistenia štátom z času 18.46 😉

gapa
2. júl 2008

ešte dodám k § 16 ods.11 zákona o zdarav.poistení, že počas poberania materského alebo nemocenského nemusí SZčO platiť preddavky na ZP, že tento odsek platí od 1.1.08

bubatko
13. aug 2008

baby, precitajte si aj odsek 9 a 10; stat sice plati za osoby na materskej/rodicovskej dovolenke, ale len ak ich prijmy zo zamestnania a/alebo zivnosti nepresiahnu stanovenu hranicu...

lienka8311
30. dec 2008

Ahojte,chcem sa opytat,som dobrovolne nezamestnana,ale pracujem ako osobna asistentka zdrav.postihnutej osoby,teda do zdravotnej poistovne mi mesacny poplatok plati stat.Mam teda narok na matersku dovolenku?

anib
30. dec 2008

Materská nemá nič spoločné so zdrav.poistovnou, matersku platí socialna poistovna a ak to nemas ako prac.pomer, alebo nie si dobrovolne nemoc.poistená osoba v soc.poist, narok na matersku nemas.

rubinka
15. júl 2010

Ahojte potrebujem poradiť, 19.7 by som mala nastúpiť na materskú dovolenku, som samoplatiteľ. Chcem sa opýtať ako mám túto skutočnosť dokladovať v zdravotnej poistovni. Papier na materskú som odovzdala v sociálnej poistovni a tam mi povedali že rozhodnutie mi príde až do konca augusta. Čo treba dovtedy robiť? A ako si mám vypočítať alikvotnú čiastku za poistné za mesiac júl ked nastúpim na materskú, mala by som platiť za 18 dní. A ešte sa chcem opýtať v akom období bude za mňa poistné platiť štát? Len ked budem na materskej alebo aj na rodičovskej do 3 rokov veku dieťaťa. Ďakujem za odpovede....

andzi
16. júl 2010

@rubinka a čo si urobila so živnosťou? Prerušila si ju?

rubinka
17. júl 2010

Ja nemám živnosť ja som nezamestnaná. Ja som pôvodne mala založenú vlastnú tému ale adminka ma odkázala tu 😒

andzi
17. júl 2010

@rubinka si samoplatiteľ zdravotného poistenia, teda si dobrovoľne nezamestnaná? A nemocenské poistenie si platíš? Lebo to sú 2 rozdielne veci. Ak si dobrovoľne nezamestnaná, tak neviem koľko si platíš zdravotné poistenie, ale mesačné poistné vydelíš počtom dní v príslušnom mesiaci x počet dní, za ktoré ideš platiť alikvotnú čiastku. Pokiaľ si však evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná, tak zdravotné poistenie za teba uhradíš štát. Ak si však neplatíš nemocenské poistenie, nárok na materskú mať nebudeš, ale aj tak treba žiadosť o materské zaniesť do Sociálnej poisťovne, oni rozhodnú, že nemáš nárok na materské a toto rozhodnutie priložíš k žiadosti o rodičovský príspevok.

rubinka
17. júl 2010

Som dobrovoľne nezamestnaná, som samoplatiteľ, na úrade práce nie som evidovaná ale platila som si nemocenské takže materskú mať budem. Tak čo potom s tou zdravotkou? Ako to poriešiť?

andzi
17. júl 2010

@rubinka ak si bola dobrovoľne nezamestnaná, tak si si predsa musela platiť aj zdravotné poistenie! Však som ti napísala ako, vypočítaš si alikvotnú časť tak ako som uviedla vyššie. Myslím, že v zdravotnej poisťovni na to majú tlačivo - že si osoba dobrovoľne platiaca zdravotné poistenie, tak tam treba zájsť a vypýtať si odhlášku.

rubinka
19. júl 2010

To sa mám akože odhlásiť z platenia zdravotného poistenia? 😕 ale šak ja ešte nemám rozhodnutie zo sociálky kde by som sa preukázala že som na materskej...

gapa
19. júl 2010

@rubinka
tak to pôjdeš vybaviť do ZP až potom, kde ti príde rozhodnutie zo SP, že ti priznali materské.

dali4
8. nov 2010

Ahojte. Ako je to teraz s tým zdravotným poistením? Som na materskej od oktobra 2009, živnostníčka, pozastavenú živnosť nemám ale nerobím. Pred tým som mala sumu rátanú z minima ked som robila... kolko bysom mala platit teraz do zdravotnej. Má sa vobec niečo platit podla zákona? Ked som bola s malým na materskej pred 5 rokmi tak som tiež nemala pozastavenú živnost a poistné hradil štát. Stále mi chodia nedoplatky ale ked tam zavolám tak mi každý povie niečo iné 😒

esika
27. dec 2011

@dali4 Ahoj prosim ta viem, ze je to uz davno co si sem pisala svoj problem, ale to iste riesim teraz jam, budes taka zlata a napises mi prosim ako si nakoniec dopadla, lebo aj ja som zabudla pozastavit zivnost a dosla mi upomienka, ze som nezaplatila do dovery predavky odkedy som na rodicovskom:/
dakujem vam kocky veeelmi pekne za kaźdu odpoved🙂
@danielala

matysek412
27. dec 2011

@esika ja som na rodicovskej, nemam pozastavenu zivnost a preddavky si musim platit vo vyske cca.10 euro. Minuly rok mi ich po rocnom zuctovani vratili (samozrejme zdanene a s poplatkami, tak mi zo zaplatenych cca.120euro vratili 70 😠 ) po tom som si preddavky prestala platit, ved naco, ked mi ich vratili - ale prisla mi upomienka o nedoplatku, ktory som musela uhradit a po rocnom zuctovani mi ich znovu vratia ale lahsie o polovicu. Tak takto funguje nas stat : musis si platit poistenie, ktore si platit nemusis a teda ti ho velkodusne vratia zdanene!!!! zase sa mi dviha tlak, ked ti to pisem 🙂 ale necudovala by som sa, keby to v inej zdravotnej poistovni funguje inac. Ja mam vszp.

esika
27. dec 2011

@matysek412 dakujem Ti velmi pekne za odpoved,si zlata, no je to hrozne 😒 mne dosla upomienka za 5mes. 246 euro, predavky v plnej vyske aj som tam aj posielala potvrdenie, ze som na rodicovskej a nepodnikam, len nemam pozastavenu cinost , a dosla mi zase nova upomienka, ale najhorsie na tom je to, ze ked tam clovek zavola, ony sami nevedia, ze co.. a zaujimeve, ze to nemaju v systeme vsetko prepojene, clovek chodi ako taky blbec z bodu A do B a zasa spat:(( tak som to zaplatila a skusim napisat spatnu ziadost o zniznie preddavkov, teda ak sa to da.. dakujeem🙂 pekny vecer🙂

esika
27. dec 2011

@matysek412 ja som dovera, ale myslim si, ze je to za jedno 😠

drosera
27. dec 2011

ahojte..konecne niekto, kto sa v tom trosku vyzna..poprosim o radu..moj priatel bol zivnostnik, no isiel do skoly, tak si zivnost prerusil na dva roky..len na to trosku pozabudol a ona sa mu obnovila..lenze je stale student a nerobi nic ako zivnostnik..a prislo mu zo VZP, ze ma nedoplatok vyse 100 eur..hned bezal na zivnostensky si zrusit tu znovuobnovenu zivnost, tam mu povedali, ze by to poistenie platit asi nemal, ked je student..a v zdravotnej mu povedali, ze by to zaplatit mal...teraz mu prislo z poistovne, ze nech donesie potvrdenie o navsteve skoly..ale kedze su prazdniny, nik v skole nie je..mam strach, ze mu daju vysoke penale alebo nieco podobne, ak to nezaplati..lebo nevieme, kto je vlastne v prave..ak je tu nejaka mudra hlavicka, co sa v tom vyzna, budem vdacna..diky

esika
27. dec 2011

@drosera no t je presne ten pripad, student 🙂 materska🙂 no snad nam niekto pomoze, ak nieco zistim napisem, ale mozno ako pise matysek🙂 zalezi aj od poistovne, neviem 😒 ale je to aj tak vsetko na hlavu postavene 😒

drosera
27. dec 2011

@esika no ja uz mam ine nervy na tento stat ☹ zivi sa z mnozstva malych ryb, pricom velke si mozu robit cokolvek...keby mu aspon prislo hned, ze zivnost sa mu opat rozbehla a nezaplatil..tak to riesi hned..na vsetko upozornuju, ale na taketo nie..doslova cakaju, kedy kto na co zabudne, aby mu mohli zobrat...a ked ma clovek pravo na nejake prilepsenie, tak doslova sam musi patrat a prosit..vravim z vlastnej skusenosti.. 🙄

esika
27. dec 2011

@drosera preeesne 😒