Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Môže muž byť na očr, keď je žena práceneschopná?

anulikv
16. feb 2015

Dobrý večer, prosím chcela by som s informovať, či môže zostať manžel pri mne na OČR (deti nemáme), nakoľko ja mám chrípku lekárka ma nechala PN (PNku vypisovala sestrička lebo ma ošetrovala iná doktorka ktorá našu zastupovala), mužovi kolegovci bežne zostávajú doma pri ženách na OČR, keď sú choré.... ale naša pani sestrička mi dnes povedala, že mi na muža OČR nedá....nemôžem byť aj PN a aj muž OČR na mňa mať, ten zúri a zajtra sa rúti do ordinácie prosím o radu, alebo o info, o čo by sme sa mohli oprieť, a či konáme správne....Ďakujem krásne...

ultra
3. mar 2015

Davam ti sem informacie priamo zo stranky socialnej poistovne
- na mieste tvojho manzela by som isiel urcite nejednal zo sestrickou ale priamo s manzelkou o nutnosti osetrovania ta celoddenne (navarit, pomoct s hygienov a podobne)

Ošetrovanie člena rodiny a dávka ošetrovné
Podmienky nároku na čerpanie dávky ošetrovné, poskytovanie dávky ošetrovné
Počas choroby blízkeho príbuzného možno zo Sociálnej poisťovne po splnení podmienok stanovených zákonom o sociálnom poistení poberať nemocenskú dávku ošetrovné.
Ošetrovné možno čerpať na choré dieťa, chorého manžela/manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela/manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.
Dieťa na účely ošetrovania je vlastné dieťa, osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela/manželky alebo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Nárok na ošetrovné nemôže teda vzniknúť napr. starej mame na vnuka. Rovnako nemá poistenec nárok na ošetrovné v prípade ošetrovania svojho súrodenca/švagra.
Nárok na ošetrovné vzniká aj poistencovi, ktorý sa stará o zdravé dieťa do 10 rokov veku, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo v prípade ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bolo rozhodnutím príslušných orgánov (napr. rozhodnutím zriaďovateľa na podnet regionálneho úradu verejného zdravotníctva) uzavreté, alebo ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
Vznik nároku na dávku
Nárok na ošetrovné je podmienený existenciou nemocenského poistenia alebo plynutím ochrannej lehoty v čase vzniku potreby ošetrovania. Ochranná lehota je 7 dní po ukončení nemocenského poistenia.
Pri ošetrovnom je potrebné dodržať osobnú a celodennú potrebu ošetrovania/starostlivosti.
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na ošetrovné, ak zaplatili poistné na nemocenské poistenie v zákonom stanovenej lehote a výške (akceptuje sa suma dlžného poistného na nemocenské poistenie nižšia ako 5 eur).
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí navyše splniť podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania.
Nárok na ošetrovné vzniká v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi. Pri ďalšej potrebe ošetrovania pri pretrvávajúcej chorobe už nárok na ošetrovné nevznikne. Nárok na ošetrovné nevznikne ani v prípade, ak sa už v tom istom prípade vyplatilo inému poistencovi. Ak poistenec súčasne ošetruje dve osoby, ošetrovné za ten istý čas sa vyplatí iba raz.
S tou istou diagnózou nárok na ošetrovné vznikne opäť len za predpokladu, že pôjde o návrat ochorenia (teda ak pôjde o recidívu ochorenia, nie o neprerušené ochorenie).
Poskytovanie dávky
Ošetrovné priznáva a vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne po doručení I. a II. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví ošetrujúci lekár chorého.
Zamestnanec I. a II. diel Žiadosti o ošetrovné pred odovzdaním príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predloží svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie. Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba I. a II. diel Žiadosti o ošetrovné odovzdajú pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta ich trvalého bydliska.
Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni – od 1. do 10. dňa potreby ošetrovania.
Potreba ošetrovania môže trvať aj viac ako desať dní, po desiatom dni však už bez nároku na výplatu dávky ošetrovné.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli