Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení

janazuza
18. jan 2009

Ahoje. Po vypočutí správ som hľadala na stránkach sociálnej poisťovne a toto som našla:

Informácia pre sporiteľa starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) v súvislosti so zmenami od 1.1.2009

1. Sporiteľ je povinný podľa § 64 ods. 4 zákona oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu:

* riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo
* riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku alebo
* poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo
* výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím

najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.

2. Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení ako:

+ zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát počas poskytovania materského najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.

Sporiteľ podľa bodu 1 a 2 predloží pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu písomné oznámenie o účasti na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodov uvedených v bode 1 a 2. Uvedené oznámenie predloží sporiteľ osobne alebo doručí poštovou prepravou miestne príslušnej pobočke na tlačive „Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení“ (ďalej len „tlačivo“). Tlačivo je k dispozícií v pobočkách a na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Tlačivo je rozdelené na dve časti:

o Časť A tlačiva vyplňuje sporiteľ uvedený v bode 2, t. j. zamestnanec alebo povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorý sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení v období poskytovania materského v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.
o Časť B tlačiva vyplňuje sporiteľ uvedený v bode 1, ktorý sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodov uvedených v bode 1 v lehote najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.

Ak sporiteľ v čase podania oznámenia o účasti na starobnom dôchodkovom sporení spĺňa podmienky podľa bodov 1 a 2 súčasne, môže predložiť pobočke vyplnené časti A aj B tohto oznámenia.

Sociálna poisťovňa akceptuje okrem tlačiva, ktoré určila, aj neformálne oznámenie sporiteľa.

Od 1. januára 2009 za sporiteľa uvedeného v bode 1, ktorý predloží pobočke tlačivo v lehote uvedenej v bode 1 - štát odvádza príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) a Sociálna poisťovňa postúpi príspevky za obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený z dôvodu podľa bodu 1 na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Od 1. januára 2009 za sporiteľa uvedeného v bode 2, ktorý predloží pobočke tlačivo v lehote uvedenej v bode 2 - štát odvádza príspevky a Sociálna poisťovňa postúpi príspevky za obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený z dôvodu podľa bodu 2 na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Ak sporiteľ neoznámi skutočnosť podľa bodov 1 alebo 2, štát neplatí príspevky za sporiteľa a Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky za obdobie, v ktorom je sporiteľ dôchodkovo poistený štátom na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Chcela by som sa opýtať, či sa to týka iba mamiček, ktorým sa dieťatko narodilo v roku2009.Ja som na predĺžanej rodičovskej dovovolenke( od roku 2004)pre dlhodobo nepriaznivý stav a neviem, či mám podávať tlačivo aj ja.

gapa
18. jan 2009

Len nových prihlášok. Ak si už prihlásená, tak nie.

Ak by si si však dávala novú prihlášku napr. po dovršení 6-tich rokov dieťaťa, to už si poistencom štátu nie podla § 15 ods.1 písmň c) ale podla písm.d) tak treba odhlášku a novú prihlášku z nového titulu, tak musíš vypísať a priložiť k prihláške aj toto 😉

janazuza
autor
19. jan 2009

ďakujem 🙂

tin007
21. dec 2011

ahojte, viete mi niekto poradit (bola som na soc. poistovni a zabudla som sa spytat); pred nastupom na MD a RD som bola prihlasena do 2. piliera, po porode som sa (resp. manzel) prihlasila ako osoba dochodkovo poistena (stat za mna platil minimum na moj dochodkovy ucet), od 18.12. som evidovana ako nezamestnana, mam uz vybavenu ZP, bola som sa v SP prihlasit ako DNPO. Moja otazka je: mam niekde hlasit, ze mam zaujem byt nadalej dochodkovo poistena osoba, aby mi stat prispieval minimum, alebo teraz (pocas obdobia nezamestnanosti) nemam narok? vdaka

Tu začni písať odpoveď...

Odošli