Vymáhanie dlhu zo sociálnej poisťovne

jelenec448
8. feb 2019

Nemá niekto skúsenosť s vymáhaním dlhu na poistnom sociálnou poisťovňou? Mám v rodine prípad, že sociálka vymáha dlh z nezaplateného poistného z obdobia, keď mal živnosť. Momentálne mu zablokovali účet na dlžnú sumu. Chcela by som vedieť, či zablokovanú sumu aj stiahnu alebo budú čakať, kým on dá v banke príkaz na uhradenie tejto sumy.

mogaa
8. feb 2019

Banka zablokuje účet na príkaz exekútora. S hotovosťou na účte môže manipulovať len majiteľ účtu. Dokiaľ majiteľ neuhradí dlžnú sumu, dotiaľ exekútor nestiahne blokáciu účtu a majiteľ sa k ostatným peniazom nedostane. Majiteľ účtu si to musí vykomunikovať s exekútorom, dať príkaz na úhradu a k príkazu na úhradu priniesť do banky aj exekučný príkaz - kde sa skontroluje číslo účtu a suma. Až keď exekútorovi nabehnú peniaze, zruší blokáciu v banke a až potom môže majiteľ disponovať s ostatnými peniazmi.

dhlinkova
8. feb 2019

@jelenec448 Dlh vymáha exekútor. Exekútor dá banke príkaz na zablokovanie finančných prostriedkov vo výške dlhu, s ostatnými prostriedkami môže disponovať voľne.
Ak mal výhrady, bolo treba podať návrh na zastavenie exekúcie.
Skúste dohodnúț splátkový kalendár s exekútorom. Suma sa stiahne, zvyčajne po vydaní exekučného príkazu, blokuje sa poväčšine po upovedomení. Na účet exekútora možno zadať príkaz aj z účtu, ktorý je blokovaný.

mogaa
9. feb 2019

To s tým blokovaním len dlžnej sumy je veľmi individuálne. S 2-3exekúciami som sa stretla a vždy bol zablokovaný celý účet, aj v prípade ak bolo na účte viac peňazí ako bola blokácia. Dokonca my na pobočke sme v systéme ani nevideli o akú dlžnú sumu ide, len meno exekútora.