Kedy vybaviť predĺženú RD po 3.roku dieťaťa?

Ahojte,privítala by som akékoľvek rady ohľadom predlženej rodičovskej dovolenky,syna budú operovať v obdibí kedy bude mať 3.roky a ja by som mala nastúpiť do práce, bude to PN najmenej 3 mes. a aj po tejto dobe ho asi nedám do škôlky,aby som predišla chorobám získaným od iných detí, ide o operáciu obličky,čiže vážna vec, uvažujem,či je lepšie vybavovať predlženú RD alebo nastúpiť do práce a potom byť dlhodobo PN,ďakujem.
adamkofjo
7. júl 2011
ahojte mna by zaujimala jedna vec, ja mam chlapceka s vyvojovou dysfaziou uz druhy rok som na predlzenej materskej zo zdrav. dovodov, a min. rok mi zacal maly chodit do skolky vozim ho tam denne 30 km dostavame 30 Eur prispevok na dopravu , ale aj tak sa to tazko fin. zvlada ked mesacne precestujem 100 Eur, v skolke sa mu velmi paci, ziatal chodil len na pol dna, no a teraz sa mi naskytla praca na dohodu, len neviem ci sa mozem zamestnat a ci nepridem o rp , viem ze uz mamicky mozu pracovat popri rp, ale ci to je aj pri predlzenej md to fakt neviem a ci je to niako obmedzene hodinovo kolko mozes hodin odpracovat za mesiac alebo mi potom budu kratit rp , neviete mi niektora z vas poradit . dakujem
gapa
8. júl 2011
@adamkofjo
Pre nárok na rodič.príspevok nie je obmedzenie, môžeš pracovať na dohodu.
Aj čo sa týka dôch.poistenia štátom (čo si si podávala prihlášku)
Čo sa týka platenia zdr.poistenia, si nie som na 100% istá, ale myslím príjmy na dohodu sú u všetkých oslobodené od platenia zdr.poistenia.
Samozrejme pri daniach záleží od výšky príjmu a samozrejem príjem na dohodu je tvojim vlastným príjmom, tj. uvádza sa pri uplatnení si odpočtu na manželu u manžela (aj ked tam plánujú nejaké zmeny, no myslím roku 2011 by sa to týkať nemalo).
alenka777
16. júl 2011
ahojte, prezerala som si aj staršie príspevky, ale nenašla som odpoved, tak sa chcem opýtať, či mi neviete poradiť- dcéra nastúpila do škôly, ale bola stále chorá, ostala som doma, na soc. poisťovni mi povedali, že od 1.1.2011 si môžem predlžiť rodič. dovolenku do 6 rokov - neplatenú a že malá môže isť aj na celý deň do škôly, (aj tak je tam len pár dni v mesiaci, ale veľmi sa teší) a vo všeobec. zdravot. posťovni mi povedali že nemôže isť do škôlky alebo len na 4 hodiny. tak neviem , je to nejaké divné, všade platí iný zákon? neviete, nemáte niekto skúsenosť? dakujem
gapa
17. júl 2011
@alenka777
áno, zákon o zdravotnom poistnení má inú definíciu riadnej starostlivosti o dieťa, o ktorú ide, ako zákon o rodič.príspevku, na ktorý sa odvoláva zákon o sociálnom poistení (pri dôch.poistení osob riadne sa starajúcich o dieťa do 6rokov).
Tj. informovali ta správne.
Ak nie si poberatel rodič.príspevku (tam by si bola zdravotne poistená ako osoba poberajúca rodič.príspevok a nie ako osoba riadne a myslím celodenne osobne sa starajúca o dieťa do 6rokov a nikoho by v takom prípade nezaujímalo na kolko hodín denne chodí dieťa do škôlky) a chceš byť aj zdravotne a aj dôch.poistená štátom, tak môže navštevovať dieťa škôlku najviac na 4hod. denne.
A treba sledovať zmeny, lebo oni definície riadnej starostlivosti menia, tak tomu bolo od 1.1.2011 v zákone o RP
alenka777
18. júl 2011
@gapa ďakujem za odpoveď, aj keď je to trochu postavené na hlavu..... a ako je to potom na zdravotnej poisťovni?-nosím tam nejaké potvrdenie zo škôlky že chodí len na 4 hod. alebo ako?
jankabambulka
18. júl 2011
@gapa AHOJKY- ja som bola na sociálke a aj na zdraotke sa pýtať a všade mi povedali, zo zákona som do 6rokov poistená a neplatím nič.... a na zdravotke mi povedali, že im je jedno či dieťa je na 4h alebo celý deň. teraz je zákon , kktorý mi to umožňuje dať dieťa na celý deň a všetko aj dôchodkové za mňa platí štát.
alenka777
18. júl 2011
@jankabambulka tak potom ja neviem, mne na zdravotnej povedali že max na 4 hodiny..., na socialke po novom - riadne celý den...
jankabambulka
18. júl 2011
@alenka777 ja som sa práve pre túto tému bola pýtať, lebo už som maa nervy čo a ako teda je a ona mi na zdravotke povedala. ich po novom nezaujíma na koľko je dieťa v škôlke - a ani to neskúmajú -nemajú dôvod ...tak a teraz si vyber. najlepšie by bolo napísať oficiálne list a aby človek sa mal potom akobrániť
alenka777
18. júl 2011
@jankabambulka presne tak, oni sami nič nevedia....čo potom človek, ktorý v tejto oblasti nepracuje....
alenka777
18. júl 2011
tak som to znova zisťovala na zdravotnej poisťovni - dieťa môže isť len na 4 hodiny do škôlky,veľmi zaujímavé - pre socialnu posiťovnu je to aj celý den, toto tu funguje ako v kocúrkove....
gapa
18. júl 2011
@alenka777
dávaš čestné prehlásenie v zdrav.poistovni

ak by si študovala zákony, našla by si väčšie nezrovnalosti, tj. zákony niekedy absolútne na seba nenadväzujú alebo s niektorými kombináciami akoby sa vôbec nerátalo.
gapa
18. júl 2011
@jankabambulka
to čo píšeš platí pre dôch.poistení podla teraz účinného zákona (od 1.1.2011, tak uvidíme, či aj po 1.1.2012)

v zdr. poistení to platí len vtedy, ak POBERáš rodič.príspevok do 6rokov dieťaťa, nie ak ho nepoberáš. Pozor na to!

kopírujem časť z § 7 + § 9 zo Zákona o zdravotnom poistní účinného k 1.1.2011 zo stránok porady:
vid: http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-...

§ 11
Platitelia poistného

.......
****(7) Štát je platiteľom poistného za
a) nezaopatrené dieťa;29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 26 roku veku, ktorá študuje na prvej vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, štúdium ktorého podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, okrem externej formy štúdia, 30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v dennej forme štúdia,
b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, 31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu32) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
*****c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, 33)
d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok, 35)
f) obvineného vo väzbe7) alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, 😎 obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,
g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb5) celoročne,
h) zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
i) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, 36)
*****j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov,
...........................................................

******(9) Osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa
*******a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
------------------

podstatné som označila hviezdičkami *****
tj. vyžaduje sa osobná starostlivosť, výnimky sú uvedené pod písmenkami a) až c). Pri poberaní RP sa toto neskúma, lebo rodič je poistený štátom podla iného písmena.
alenka777
18. júl 2011
@gapa a oni to potom overuju v škôlke alebo ako?
gapa
18. júl 2011
@alenka777
neviem.
jankabambulka
18. júl 2011
@alenka777 neviem ale keď som sa na to ja pýtala , tak mi povedala jedna učiteľka, že občas tam majú kontrolu ale či je to pravda neviem -ale zasa dôvod klamať by hádam nemala
alenka777
18. júl 2011
aha, tak potom neviem, dcéra je v škôlke tak max. 3-4 dni v mesiaci ale je tam rada, neviem ako bude znášať, že ju budem brať domov naobed a zase pre tých pár dní sa chodiť hlásiť na úrad práce každý mesiac...
nikolka4
18. júl 2011
Ahojte zapojím sa ano dieťa môže yť len na 3-4hod ja som ju nosila rano cca 8h pol 9h desiatovala s nimi a ola tam do 11.15h ony potom už idú obedovať.To tak vychádza.Nie neboj zvykne si a isto nebude tak chodiť domov sama ako moja.Chodí tak už tretí rok,a až teraz ako už ude predškoláčka ju tam udem nechávať na cely den.A ano sociálne za Teba musia platiť.A nemusíš sa chodiť podpisovať a núkať na silu robotu,ani to že ťa vyradia a budeš si musieť sama platiť zdravotku atd.Dúfam,že som vám pomohla pa 🙂
janka_pn
21. júl 2011
dievcata, chcem sa spytat, ak mi dieta nastupi do skolky a zacne byt npr. velmi chorlave a bude viac doma ako v skolke, je mozne potom poziadat o predlzenu RD zo zdravotnych dovodov, cize aby som dostavala aj rodicovsky prispevok? dakujem. ak tu taka otazka uz padla, tak sa ospravedlnujem :-N
gapa
21. júl 2011
@janka_pn
môžeš sa spýtať lekárky, či ti navrhuje požiadať na upsvar o posudenia dlhodobo nepriaznivého zdr. stavu dieťaťa, či to odporučí a ešte aký odborný lekári (imunolog ...) by ti to odporučili. Na základe ich odporúčaní rozhodnú posudkový lekári na upsvar, či ti to schvália. To potrebuješ k možnosti poberať RP aj po 3rokoch dieťaťa a možnosti čerpania RD v zamestnaní.
janka_pn
21. júl 2011
@gapa dakujem pekne za odpoved. takze aj po nastupe do skolky mozem poziadat o dalsi rodicak? nemusim poziadat pred ukoncenim klasickeho rodicaku do 3 roku dietata?
gapa
21. júl 2011
@janka_pn
samozrejme môžeš a tak sa to robí, lebo to určitý čas aj trvá, než to obeháš, než zasadne komisia lekárov a nedajbože budú chcieť niečo doplniť. Preto tu mamičky radia popredu zájsť za posudkovými lekármi, zobrať všekty popiere čo máš a spýtať sa, či to bude pri danej diagnoze stačiť, či ešte niečo doplniť.
adinam
21. júl 2011
ahojte.@gapa,to znamená,že aj po ukončení poberania rodičovského príspevku/3roky/ sa laicky povedané môžem "vrátiť" na rodičovskú dovolenku,keď bude moje dieťa v škôlke stále choré?/Samozrejme za splnených podmienok,ktoré spomínaš v predošlom príspevku./Ja neviem dopredu odhadnúť,ako bude malý zvládať škôlku... :-|
gapa
21. júl 2011
@adinam
áno, RD v zamestnaní môžeš čerpať a RP z upsvar poberať do 6rokov a ak uznajú lekári dlhod.nepriaz. zdr. stav napr. od 4rokov do 5 (uznávajú najmenej na 1rok), tak to môže byť aj s prestávkou, ked ten rok bol ok.
geegee
21. júl 2011
a ako je to pri predlzenej rodicovskej dovolenke, ked o nu poziadam z vlastnej vole - platia za mna odvody, to som uz nasla niekde, aj to, ze dieta moze byt na 4 hodiny v skolke, ale nepodarilo sa mi najst, ci si mozem privyrobit na dohodu napriklad...lebo predpokladam, ze na zmluvu asi nie.
gapa
21. júl 2011
@geegee
neviem o čo ti ide. O poberanie RP predpokladám nie. O volno v zamestnaní? Každé poistenie treba brať zvlášť.

gapa
21. júl 2011
@geegee
ak požiadaš v zaemstnaní o neplat. volno aby si bola doma s detmi, tak ak ti ho poskytnú (nemusia), tak ti prerušia všekty poistenia zamestnanca v SP a aj zdr. poistovni.

Ty sama si musíš dať prihlášku na SP (ak má už podanú, tak ti potrvá nadalej) a budeš dôchodkovo poistená (ale nebudeš nemocnesky ani v nazamestna., to si treba uvedomiť)

Tiež sama musíš zájsť na ZP a nahlásiť tam a podpísať prehlásenie o celodennej osobnej a riadnej starostliovosti o dieťa. (toleruje sa návšteva škôlky max. 4hod. denne)

na dohodu môžeš robiť, nie je zatial obmedzenie.
a toto paltí podla teraz účinných zákonov, no môže nastať zmena, napr. od 1.1.2012
xlucia
21. júl 2011
@gapa prosim ta mozes mi tak polopasticky vysvetlit co presne znamene ak si poistena dochodkovo... t.j. ze sa ti to zapocitava do dochodku??? co nemocensky... a co socialne a co to v nezamestnanosti?
resp. ak teda niektore nie si, co to znamena?? dik
gapa
21. júl 2011
@xlucia
dôchodkové - z toho sa ráta dôchodok a aj roky do dôchodku (prihlášku si musí podávať každá mamička, pri pôrode do 31.12.2008 sa vyžadovalo dať prihlášku do 15dní od pôrodu, od 1.1.2009 záleží či ti trvá povinné dôch.poistenie zaemstnanca alebo szčo a poberáš materské a prihlášku podávaš bud do 45dní po pôrode alebo od nástupu na rodič.dovolenku, resp. po ukončení povinného poistenia napr. szčo.

nemocenské - na nárok na materské, nemocneské, ošetrovné

v nezamestnanosti - na nárok na podporu (ak budeš mať medzeru viac ako rok, tak nárok na podporu získaaš až po dalších 2rokoch trvania poistenia v nezam. ,podla terajších záonov)
geegee
22. júl 2011
@gapa ide mi o to, ze by som ostala doma po skonceni rodicovskej dovolenky . Mam svoju skolku, ktorej sa venujem, ale nemam z nej pravidelny prijem, len odmeny konatela raz rocne. A zaujimalo ma, ci teda nejaky prijem mozem mat z inych zdrojov ako zo svojej firmy, napriklad ako lektorka a pod. - a zaroven nestratit narok na platenie odvodov zo strany statu.
zlatat
22. aug 2011
ahojte baby,

ešte som neprelúskala úplne celú diskusiu, dočítam ju postupne, no chcem sa vás opýtať na jednu vec.
Momentálne som na predĺženej RD zo zdravotných dôvodov môjho mladšieho syna ( celiatik, plus imunodeficientný stav )
V októbri bude mať 5 rokov a pediatrička mi odporúčala dať ho na 4 hodiny do škôlky - aby si zvykol na kolektív a zároveň sa pripravil na školu. V škôlke je od 2.9. prijatý na 4 hodiny a ja teraz ani neviem, čo mám vybavovať na úradoch.
Ako to je? Na RD ostávam do jeho dovŕšených 6.rokov, teda ešte jeden školský rok - bude za mňa aj naďalej štát platiť odvody - do zdravotnej poisť., plus dôchodkové poistenie a ešte neviem čo, alebo si to všetko po jeho nástupe do škôlky budem musieť platiť sama?
Je dosť možné, že po nástupe do kolektívu bude zase každú chvíľu chorý, tak po nejakom čase budeme musieť škôlku zrušiť - lenže to dopredu nevieme, ako zareaguje jeho organizmus.

Začni písať odpoveď...

Odošli