Používame cookies. Viac informácií tu. OK
janka_pn
20. mar 2012

mozes ziadat o predlzenu rodicovsku kvoli nepriaznivemu zdravotnemu stavu. prispevky neviem, to ti povedia na socialke.

monika2712
20. mar 2012

Zamestnávateľ je na žiadosť zamestnanca povinný poskytnúť rodičovskú dovolenku do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku iba v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci osobitnú starostlivosť. Ide o chorobu a stav, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav sa nedá “vybaviť” - ani u zamestnávateľa, ani u pediatra. Posudzuje ho príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, v ktorého kompetencii je vydať posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.
Ak dieťa nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, no rodič chce zostať doma dlhšie, nechce sa ešte vrátiť do práce, môže požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno, avšak toto voľno nie je zamestnávateľ povinný poskytnúť: je to len na dobrej vôli zamestnávateľa. Ak mu neplatené voľno neposkytne, je potrebné požiadať o skončenie pracovného pomeru.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli