Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Zlá skúsenosť s internetovým obchodom Danea

didi1603
1. feb 2015

Ahojte 🙂 ! Nedá mi nepodeliť sa o moju zlú skúsenosť s týmto internetovým obchodom. /No rada by som tiež vedela, či nie som sama 😖 /. Kúpila som si od nich v septembri dvoje topánky, čižmy. Jedny som hned vrátila,pretože mi dobre nesedeli. Doteraz som od nich peniaze naspäť nedostala, aj napriek tomu, že som im už poslala 4 emaily, aj som im volala, no odbili ma, že musia vybavovať reklamácie podľa poradovníka a ja ešte nie som na rade.Vraj sa nemám báť, že peniaze spať dostanem, ale kedy to som sa nedozvedela. Tak som veľmi zvedavá. No a tie druhé topánky, inak veľmi pekné sa mi celé rozpadajú, vo švíkoch sa trhajú. Takže takáto je moja skúsenosť. ☹

duun
1. feb 2015

Nuž..

V skratke - obchod má povinnosť ťa informovať o tom, ako môžeš reklamovať a ako vrátiť tovar. Ty si musíš objednaný tovar prevziať a ak ho chceš vrátiť, potom do 14 dní ho poslať naspäť a obchod ti musí vyplatiť naspäť peniaze (nie ale poštovné). Ak je niečo z toho porušené - potom im môže byť uložená dosť mastná pokuta. Kontrolu vykonáva SOI - Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú môžeš podať podnet na kontrolu (nie je to sťažnosť, ale podnet). Sankcie 300 - 16500 eur.

Ak vec reklamuješ, je to iný zákon - pozri ešte nižšie - obchodník ťa musí informovať o tom, ako môžeš vec reklamovať - reklamačný poriadok, musí prijať reklamáciu podľa reklamačného poriadku, musí ti o tom vydať potvrdenie, že vec prijal na reklamáciu. Po tom, ako sa ty rozhodneš, čo chceš (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí..), tak to musí vybaviť do 3 dní, ak je to zložité a odôvodnené, potom do 30 dní. Sankcie sú zaujímavé - až do 166 000 eur.

Napíš milému obchodu pozdrav - doporučený list, aby si mala doklad o dátume a odoslaní, v ktorom vycituješ zákon a zvýrazni im pokuty, ktoré môžu dostať od SOI, ak sa neumúdria, pretože na nich podáš podnet.

Nasledujú citované časti zákona:

Zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 7 Odstúpenie od zmluvy
(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

§ 9 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
(1) Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov;

§ 10
(1) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

§ 15 Správne delikty 1) Správneho deliktu sa dopustí ten, kto a) poruší povinnosť podľa § 4 ods. 2, § 6 alebo § 9 ods. 1,

(2) Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa ... a) odseku 1 písm. a) pokutu od 300 do 16 500 eur,

********
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 10a Informačné povinnosti
(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť...
... e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

§ 18 (4) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka)na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa (odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

§ 24 Sankcie. (1) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa28) uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu .... pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

katulienkax
1. feb 2015

Danea je jeden hrozný obchod mam skúsenosť len s kamenným ale nikdy viac tiez som kupovala čižmy ktore sa začali rozpadať a reklamácie len odbili ze všetko OK čižmy som nakoniec vyhodila ale už tam nikdy viac nevkrocim. Tie ich topánky možno dobre vyzerajú na pohľad ale na bežne nosenie teda nie su.

zutera
2. feb 2015

Juj,a to jsem si tam chtěla objednat 😒 .Děkuji za upozorněni

didi1603
autor
3. feb 2015

@katulienkax ďakujem moc krát, idem písať list! 🙂 . Topánky som im vrátila do týždňa. Kontaktovali ma aj emailom aj telefonicky že topánky priali. Pani mi dala aj návrh že ak chcem, pošlú mi darčekovú poukážku v hodnote topánok+4 eurá navyše aby som si objednala iné. No ja som si vyžiadala naspať peniaze. Upozornila ma, že to bude trvať. A ja nato, že ak to bude do mesiaca, tak v pohode. Ona že to určite bude. No od septembra som doteraz peniaze nedostala. Tak idem písať ten list a uvidím. 🙂 ďakujem

daneaeshop
11. feb 2015

Dobrý deň, po prečítaní, Vaších sťažnosti, by sme chceli podotknuť, že danné príspevky su nepravdivé. Objednavky dodávame včas ako máme určené na stránke. Pokial obuv nesedí, máme bezplatnú možnosť vratenia produktu, pre ktorý príde kurier. Po obdržaní zasielky spracujeme Vaše požiadavky dla reklamačného formulára. Pokiaľ žiadate vrátenie peňazí, ochotne vystavíme dobropis a prebehne uhráda v dannej lehote. Čo sa týka poukazu v hodnote Vášho nákupu, ponúkame v tom prípade ak je u nás stály zákazník, ktorý často objednáva. poukaz ponukáme, nenutíme.
V prípade otázok nás kontaktujte na managereshop@gmail.sk

Tešíme sa na Váš nákup na www.danea.sk

S pozdravom

Danea.sk

daneaeshop
11. feb 2015

Opravujem v predoslom príspevku mail na
managereshop@danea.sk

cacianka
11. feb 2015

@daneaeshop milá managere, trošku si naštudujte pravopis, ak takto pristupujete k zákazníkom , na takej úrovni ako máte písomný prejav, tak sa nečudujem že Vás majú v zuboch.
pekný deň, nie vaša zákazníčka

😀
@didi1603
@katulienkax
@duun

didi1603
autor
11. feb 2015

@daneaeshop to mi chcete povedať, že som si toto vymyslela??? Si myslíte, že nemám nič iné na robote?! Keď ste takí dôslední, prečo som ešte peniaze nedostala od septembra naspať??? Toto by ma veľmi zaujímalo!

daneaeshop
12. feb 2015

Nikto netvrdí že ste si to vymyslela mate určeny mail. Možte mi napísať a doriešíme Váš problém.

5ronella
24. feb 2015

@daneaeshop nedá mi nereagovať, ja osobne som cez váš eshop objednávala topánky 7.12.2014 s tým, že dodanie do 14 dní a sú na sklade. Pár dní na to mi prišiel mail o prijatí objednávky a vraj moje topánky sú u výrobcu. Nakoľko mi topánky neboli doručené ani po viac ako mesiaci napísala som žiadosť o vrátenie peňazí a zrušenie objednávky a nejede sa nič. Komunikácia s vašim eshopom je otrasná a veľmi nezodpovedaná. Zrejme mi neostáva nič iné, než sa obrátiť na SOI.

olkag
2. mar 2015

Dobry den, ja by som tiez chcela pridat svoju zlu skusenost s DANEA. Za reklamovane topanky som nedostala peniaze od zaciatku decembra, takze uz 3 mesiace mi slubuju, ze mi vratia peniaze na ucet a stale nic. Vratenie platby kazdy tyzden odkladaju a presuvaju a ospravedlnuju sa za zdrzanie... URCITE KAZDEMU ODPORUCAM - TOMUTO OBCHODU SA ZDALEKA VYHNITE!!!!!

didi1603
autor
4. mar 2015

Dievčatá, takže peniaze mi vrátili minulý týždeň. Volala som tam ešte 2x a rozhýbali sa. Konečne. 🙂

olkag
9. mar 2015

Tiez by som chcela povzbudit vsetkych pri vybavovani reklamacii u DANEA... po troch mesiacoch mi peniaze vratili. Takze chce to vela trpezlivosti a neustale telefonaty, e-maily... takze drzim palce 🙂

postar4
8. apr 2015

Prosím všetkých čo ich Danea oklamala, aby ma okamžite kontaktovali. Chystám v mene všetkých poškodených hromadnú žalobu. Mojej manželke posielali peniaze 2 mesiace po odstúpení od zmluvy, podľa informácii od SOI v Bratislave majú na nich neskutočné množstvo podaní. Konateľ mení firmu aj tri krát do roka. To o niečom svedčí. Všetky firmy evidované na stránke dlznici.sk
Poštu nepreberajú ... vlastná skúsenosť. Tak pani managerka čo ny to poviete Vy??? Alebo majú všetci zavolať na SOI nech im potvrdia koľko podnetom od zákazníkov na Vás majú a koľko pokút ste do dneška zaplatili???

lucijaja
13. máj 2015

no bohuzial ma rovnaku skusenost. moj pribeh je dlhsi
- objednala som si este v januari 2014 topanky -> neboli dobre poslala som ich spat. Vtedy sa este ozvali vcelku rychlo, myslim ze do mesiaca. Ponukli poukazku a ja blba som to prijala.
- poukazku som pouzila na nakup v auguste 13.8.2014, dala som si ich na osobny odber. Musela som ale odcestovat a nemal to kto prebrat, tak som pisala a volala ci to nemozu podrzat alebo poslat postou -> ziadna odpoved, telefon nikto nedvihol. Tak som prisla po lehote - co je samozrejme moja vina a ja si to plne uvedomujem, ale bezne vam obchod aspon vezme telefon a nejako sa s vami dohodne. Skoda len, ze do 10 dni na odber pocitaju aj s vikendom, kedy nie su otvoreny v danej predajni!. Topanky uz mi nedali, pretoze ich uz na sklade nemali. Peniaze v podobe poukazky (hotovost odmietli vratit) vratili az v decembri 2014, potom co som pisala maily a skusala volat. Este mi vynadali, ze nemam pravo si peniaze ani pytat, lebo som prisla neskoro. Tak som od nich ziadala tovar, za ktory som zaplatila. Odpoved : Ten uz namaju na sklade, nic nebude. Nadalej to boli len reci o tom, ze mozem byt rada, ze mi vratia poukazku.
- tak som hned ako poukazka dorazila urobila obejdavku a objednala si topanky - posledny pokus s tym, ze ked to nevyjde, dodrzim vsetky pravidla a vypytam peniaze spat. Prisli 5.1.2015, vratila som ich 8.1.2015. A zacalo sa to odznova - maily, telefonaty a ziadne reakcie. Nakoniec mi 24.3., prisiel mail ze mi "peniazky" vratia. O niekolko dni mi prislo na ucet 5 eur (platila som 24,90 - 19,90 v poukazke + 5 eur hotovost) - cim si vlastne nechali peniaze z poukazky a vratili len hotovost. Odvtedy ich ziadam o vysvetlenie a vyjadrenie sa, preco mi nechcu vratit peniaze, ktore som im vlastne dala este zaciatkom roka 2014.
Ja viem, ze som urobila chybu pri druhej obejdnavke, ked som si nevyzdvihla tovar v lehote. Ale standadne sa vtedy tovar vrati do skladu a riesi sa vratenie penazi.

@postar4 - rada sa pripojim k zalobe.
@daneaeshop - som zvedava na Vasu reakciu

lucijaja
13. máj 2015

@postar4 - ja sa rada pripojim k zalobe

natuska87
13. máj 2015

@daneaeshop Ak ste naozaj zastupca zmieneneho obchodu, o com pochybujem, pôsobite nepravdivo a neprofesionalne...A potom, naozaj mate tolko casu, ze sa "vyhladavate" v obcianskych forach? Alebo notifikacia?
Nuz, neviem...

natuska87
13. máj 2015

@didi1603 netrapte sa...ich reakcia vyznieva minimalne podozrivo...Divila by som sa, ze seriozny obchodnik ma cas venovat sa tomuto a nie tomu, k comu ho zavazuje OZ a snaha udrzat si " meno ".

lylynka90
16. jún 2015

Pridávam sa k Vám 😒
22.2 2015 som si objednala kožené čižmy,pri ktorých mali napísané - DODANIE DO 2 DNÍ.Prišli 6.3.2015 😀
To by som ešte nejako prežila,ale čižmy prišli a neboli mi dobré,tak som ich obratom na druhý prac.deň poslala naspäť (9.3.2015).
Od vtedy sa neviem domôcť svojich peňazí (podotýkam,že to pre mňa nebolo málo...73,99 eur).
Vypisovala som im každý týždeň,vyvolávala som (telefón radšej asi nedvíhajú) a už som bola taká vytočená,po všetkých tých mailoch,kde sa stále vyhovárali,že nastal problém na finančnom oddelení a že peniaze určite uhradia,že som nakoniec podala podnet na SOI.To bolo 18.5.2015.
Za chvíľu prejde mesiac a stále sa nič nedeje.

Pevne verím,že sa svojich peňazí dočkám a tento obchod NIKOMU NEODPORÚČAM!!!!!

postar4
17. jún 2015

@lylynka90
kontaktujte ma. na email : postar4@azet.sk

sophieeee
21. nov 2015

@daneaeshop hej nepravdive? To iste pisete pod kazdu staznost ktora smeruje na vas obchod. Zaujimave ze plno ludi sa na vas stazuje ale vsetci si vymyslaju. Mne ste uz 25 dni nevratili spat peniaze po odstupeni od zmluvy. Na stranke mate napisane ze ste povinny ich vratit do 14 dni. Na telefonaty ani na mail neodpovedate. Ste obycajni zlodeji a tie vase topanky stoja za hovno!! Mam vsetko odfotene a zdokumentovane a idem dat podner na soi. Neviem ci sa vam viac oplati poslat mi spat 77€ alebo platit pokutu 400€. Pekny den

sophieeee
21. nov 2015

A este sa s vami rada podelim o skusenosti s ich tovarom.. Screenshot topanok ktore som ai objednala a realna fotka "kvalitnych ciziem ktore mi tie svine poslali

postar4
22. nov 2015

ľudia nedajte sa okrádať... ja som peniaze vymohol keď som ich kontaktoval cestou právnika...

brano4jk
26. sep 2016

Obycajna podvodna firma pod ktoru patra aj predajne La Bottine. Okradaju predavacky, nevyplacaju mzdy a este ich nakoniec udaju za zpreneverenie tovaru a financii. Cele to mam majitel Andrej Dobrucky. Obycajny podvodnici na ktorych raz dojdem.

postar4
28. sep 2016

ešte túto firmu nezavreli???

brano4jk
1. okt 2016

No najvyssi cas s nimi nieco spravit. Tiez idem davat trestne oznamenie a nahlasit ma inapektorat prace atd. Ale najradsej by som stretol majitela osobne.

kpdal
3. nov 2016

hm, podla http://obchody.heureka.sk/danaeshop-sk/recenze/... su referencie celkom ok. kupovala som tam i ja a musela som topanky reklamovat, ale opravili ich do tyzdna. to bolo asi pred 4 rokmi, odvtedy som u nich nic pekne pre mna nenasla....

kpdal
3. nov 2016

hm, prave pozeram, ze existuje danea.sk a danaeshop.sk....

mia37
2. mar 2017

Su tu nejake mamicky, ktore maju problem s firmou DANEA? Ja som nedostala spat peniaze za tovar. Na mail mi raz odpovedali. Telefon nedvihaju, na spravy neodpovedaju. Zvazujem podnet na SOI.😠

mimi161
4. mar 2017

@mia37 Ahoj, mne vystavili dobropis, ktorý je už po splatnosti a stále mi neprišli peniaze.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli