Endometrióza

7 ľudí prispelo za týždeň

Popis a pravidlá

Skupina zoskupuje, zbiera a triedi informácie o endometrióze, o jej priebehu, vplyvu na život a spôsobe liečby. Ponúka informácie na základe bezprostredných skúseností žien trpiacich týmto ochorením. Okrem poznatkov z modernej medicíny zahŕňa informácie aj z oblasti alternatívnych spôsobov liečby. Alternatívna medicína je tiež jeden zo spôsobov ako zmierniť alebo úplne potlačiť príznaky endometriózy na základe správnej životosprávy, výživových doplnkov a životného štýlu. Cieľom skupiny je poskytnúť priestor na súhrn informácii, skúseností a rád ohľadom života s endometriózou a jej liečby, ako aj zjednotiť ženy trpiace touto chorobou, aby si mohli vzájomne pomáhať a podporovať sa. Dodnes sa nevie presne, prečo toto ochorenie vzniká. Keďže nie je známa podstata ochorenia, nie je známy ani správny spôsob liečby. Mnohé liečebné postupy sú založené na základe pokusu a omylu. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa MY ŽENY navzájom informovali o spôsobe liečby, jej priebehu a vplyvu na ďalší život. (vrátané nežiaducich účinkov, ktoré sa môžu prejaviť počas liečby, bezprostredne po nej, alebo po rokoch). Rešpektujte názory iných a nesnažte sa ostatným vnucovať tie svoje. Každý má právo rozhodnúť sa sám osvojom živote, postupe liečby a podobne. Prosíme označujte príspevky pre ľahšie vyhľadávanie v budúcnosti, napr. #liecba #lekari #rady ...

Moderátori