Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
Kysucké Nové Mesto    107     Profil používateľky
Kysucké Nové Mesto    107     Profil používateľky
Ahoj, tovar v mojom bazáre sú NAŠE VLASTNÉ VÝROBKY /aj preto sú ceny nižšie, ako v obchodoch/. Na papučky pre najmenších máme certifikát z VIPOTESTU PARTIZÁNSKE
Posielam poštou - poštovné podľa cenníka pošty.

Keďže predávam ako firma - je nutné oboznámiť Vás s ochranou os. údajov, s ktorými objednaním tovaru súhlasíte:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ e-shopu ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
Pre potreby týchto Zásad sa definuje:
Prevádzkovateľ e-shopu:
S´BOTEX, spol. s r.o., IČO: 31 613 233, so sídlom Námestie slobody 18, 024 01 Kys. Nové Mesto
Účastník:
fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar
Osobné údaje účastníka :
meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov v rozsahu, v akom boli poskytnuté pri registrácii účastníka alebo pri objednávke produktov Prevádzkovateľa a pri následných úkonoch ako preprava tovaru, reklamácie tovaru alebo služieb spojených s jeho dodávkou.
Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s účastníkom a dva roky po jeho ukončení. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní:
Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a poskytnúť mu služby z nej vyplývajúce.
Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétneho produktu Prevádzkovateľa.
Po uplynutí vyššie uvedených lehôt Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže .
Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, za účelom doručenia tovaru.
Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Práva Účastníka súvisiace so spracovaním:
Účastník má v súvislosti s ochranou osobných údajov právo
na informácie o jeho osobných údajoch a ich použití,
na prístup k jeho Osobným údajom,
na opravu poskytnutých Osobných údajov,
namietať spracovanie údajov,
na vymazanie poskytnutých Osobných údajov,
na obmedzenie spracovania Osobných údajov,
na odvolanie súhlasu.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, resp.pri uplatnení svojich práv v súvislosti s ich spracovaním sa môže Účastník obrátiť na:
S´Botex, spol. s r.o., Námestie slobody 18, 02401 Kysucké Nové Mesto
e-mail: sbotex@slovanet.sk
telefon: +421 908 574372

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

Prikladám tabuľku na jednoduchšie objednávanie:
Vnút.dĺžka v mm Číslovanie EU
105 č. 16
110 č. 17
115 č. 18
120 č. 18,5
123 č. 19
127 č. 20
133 č. 20,5
139 č. 21
144 č. 22
150 č. 23
155 č. 24
160 č. 24,5
165 č. 25
170 č. 26
177 č. 27
180 č. 28
185 č. 29
190 č. 29,5
195 č. 30
200 č. 31
205 č. 32
atď.....
Ďakujem vopred za Vaše objednávky.
Zobraz celé podmienky
Kategória
Cena v EUR
Veľkosť
Pre koho
Kľúčová farba

22 inzerátov

Aktualizované