Podstúpila som interupciu a neviem sa s tým zmieriť. Ako si môžem pomôcť?

Zodpovedané
7. jún 2022

Dobrý deň,

pred tromi rokmi som bola na interupcii a do dnešného dňa sa s tým neviem zmieriť. S priateľom sme spolu 3,5 roka a veľmi sa bojím, že už nebudem mať bábätko. Veľmi sa toho bojím, ale ešte stále neskúšame.

Ako prekonať strach?

Ďakujem

Dobrý deň,

zmierenie s potratom je proces, ktorý väčšinou trvá dlhší čas. Je to totiž zmierenie s rozhodnutím o živote vlastného dieťaťa. Je to jedno z najzávažnejších životných rozhodnutí vôbec.

Každá žena sa rozhodla pre interupciu za iných okolností, preto sa to nedá zovšeobecniť. Sú ženy, ktoré mohli interupciu podstúpiť pod obrovským tlakom okolia, ktorému podľahli ale aj také, ktoré sa mohli rozhodnúť úplne slobodne a úplne dobrovoľne. Preto je aj prístup v poradenstve veľmi individuálny.

Keďže ide o proces, tento jednorazový mail určite nemôže vyriešiť všetko, čím si prechádzate a čo prežívate. Napriek tomu sa Vám budem snažiť aspoň v stručnosti objasniť, o čom tento proces je. Vy sa môžete následne obrátiť buď na našu poradňu kvôli individuálnemu poradenstvu, alebo kontaktovať iné programy a projekty, ktoré sa venujú procesu uzdravenia po skúsenosti interrupcie.

Okrem ženy - matky často trpia po interrupcii aj osoby z jej okolia, ktoré mali nejakým spôsobom vplyv na jej rozhodnutie. Aj keď muži všeobecne prežívajú interupciu svojej partnerky inak, tak nejakým spôsobom boli interrupciou ovplyvnení aj oni ako otcovia týchto detí. Ďalej môže ísť o príbuzných, priateľov, ale aj lekárov a pod.

Píšete o tom, že máte obavy, či ešte budete mať bábätko. Strach Vám zabraňuje aj po troch rokoch od interupcie skúšať ďalšie dieťa. Na tomto mieste mi napadá otázka, či je Váš strach reálne podložený Vašim zdravotným stavom, či je ďalšie tehotenstvo spojené s rizikom, či interupcia mala u Vás aj zdravotné následky. Ak áno, odporúčam prekonzultovať Vašu situáciu s lekárom - gynekológom, ktorý sa najlepšie bude vedieť vyjadriť k možnosti ďalšieho tehotenstva.

Ak je však Vás strach skôr psychického pôvodu, dalo by sa na tom popracovať na individuálnom poradenstve.

V krátkosti Vám zhrniem, ako vyzerá proces zmierenia po potrate. Naozaj je to len krátke objasnenie vzhľadom na to, že tento proces je naozajstný emocionálny výkon. Je to cesta, po ktorej žena - matka kráča krok po kroku a poradca je ako sprievodca na tejto jej ceste. Proces, pri ktorom sa konfrontuje so svojou minulosťou a snaží sa nájsť nový smer do budúcnosti.

V prvom rade sa žena snaží pochopiť svoju minulosť, okolnosti potratu, ktoré k nemu viedli, prežívanie prvých momentov tehotenstva až po deň, kedy podstúpila interupciu a dni, ktoré nasledovali. Snaží sa pochopiť úlohu všetkých zainteresovaných osôb z jej okolia, ktoré v tom čase boli prítomné v jej živote a mali na ňu vplyv. Odhaľuje svoje pocity pred sebou aj poradcom a snaží sa im porozumieť.

Ďalším dôležitým krokom je prijatie svojej úlohy ako matky, svojho tehotenstva. Prijatie dieťaťa, ktoré hoci bolo súčasťou jej života len krátko, ale bolo. Často najväčší problém je, keď sa žena snaží svoje tehotenstvo z minulosti ignorovať, vygumovať zo života. Dôkazom toho, že to nie je možné je aj fakt, že k nám do poradne sa ozývajú ženy aj 15 či 30 rokov od prekonanej interrupcie. Dlhé roky túto skúsenosť v sebe potláčali, ale v istom momente ich života sa im pripomenulo všetko to nespracované a potlačené a vyplávalo na povrch. Aj preto je dobré, že sa snažíte riešiť svoju situáciu 3 roky po potrate.

Po spracovaní minulosti je dôležité nasmerovať svoj život nanovo, nachádzať zdroje, ktoré žene prinesú pokoj a zmierenie. Premeniť svoju bolesť na úžitok. Toto si vyžaduje aj trpezlivosť a otvorenosť. Nie je to o nálade, ale skôr o novom smere v živote.

Prajem Vám veľa sily a odhodlania a keby ste sa rozhodli, môžete nás kontaktovať kvôli individuálnemu poradenstvu.