Budem platiť daň z kúpy, keď som v roku 2020 kúpila byt?

Zodpovedané
25. jún 2020

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom mojej situácie. V roku 2020 som kúpila byt v hodnote 70 000 eur.

Budem platiť nejakú daň z kúpy, alebo to platí predajca bytu?

Ak som v roku 2018 kúpila byt za 60 000 eur a predávam ho za 65 000 eur v roku 2020, koľko budem platiť? N

Niekde som našla, že by to mal byť 20 % z rozdielu, teda 20 % z 5000 eur.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

v rámci kúpy Vám vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti. Keďže ste nadobudli nehnuteľnosť v roku 2020, máte povinnosť najneskôr do konca januára 2021 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (prípadne, ak by ste mali nárok, treba podať žiadosť o oslobodenie či zníženie dane z nehnuteľnosti).

Ja som to riešil tak, že som zbehol na náš mestský úrad hneď ako som bol ako vlastník nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva. V rámci správy daní ma pani usmernila a zaevidovala všetko potrebné.

Následne som v stanovenom termíne obdržal dokument na úhradu dane z nehnuteľnosti. Info k tomu nájdete napr. aj tu - https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zi...

Čo sa týka toho, že ste kúpili byt v roku 2018 a so ziskom ho predali v roku 2020, mali by ste riešiť platenie dane z príjmu(19%) a odvod do zdravotnej poisťovne (14%) - teda ak nie ste oslobodená od platenia. Pozrite pre istotu, či nie je vo Vašom prípade naplnená niektorá z uvedených podmienok.

Od dane je oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb.o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).


Na webe finančnej správy nájdete bližšie info a aj príklady vyplnenia daňového priznania. https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn....

Môže byť pre Vás tiež zaujímavé využiť niektoré možnosti, kedy môžete zaplatiť menej a uplatniť si niektoré výdavky - https://podpora.financnasprava.sk/642729-Uplatn.... Určite to využite, keď Vám na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikne nedoplatok, ktorý budete uhrádzať - je to výdavok, ktorý sa môže zohľadniť v opravnom daňovom priznaní, resp. v ďalšom daňovom priznaní.

Pri linkoch, ktoré som Vám tu priložil, sú aj príklady k platbe dane z nehnuteľnosti.

Pekný deň


Ing. Michal Ducký
web a blog: www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk