Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Čo znamená, keď konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu?

Zodpovedané
19. aug 2021

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie pojmov.
"Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu".

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka XY - zrušuje.

Znamená to to, že osoba má voči niekomu dlh, ale nemusí ho splatiť vzhľadom na to, že nemá dostatok majetku?

Čo znamená, keď konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu?

Ďakujem

Dobrý deň,

nie som úplne odborník na túto tému, keďže ja skôr riešim ako ľudia aj z nejakým tým "finančným" restom vedia, alebo nevedia využiť napr. hypotéku alebo si refinancovať drahé úvery a pod.

V prípade, ktorý popisujete by malo dôjsť k zrušeniu konkurzu. Aj keď je dôvodom situácia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, nezrušuje to oddlženie fyzickej osoby a teda ani dôvod na zastavenie exekúcie.

Správca konkurznej podstaty Vám odovzdá všetky potrebné doklady, zostávajúci majetok a zaistí ďalšie činnosti súvisiace so zrušením konkurzu.

Môžete sa v tejto veci v rámci pomoci a konzultácie obrátiť na https://www.centrumpravnejpomoci.sk/. Centrum vie poskytnúť aj bezplatné právne poradenstvo v takýchto veciach.

Pekný deň


Ing. Michal Ducký
www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk
tel: 0901 923 111