Mám nárok na osobný bankrot, keď som zamestnaný?

Zodpovedané
24. jan 2022

Dobrý deň,

chcel by som sa poradiť ohľadom osobného bankrotu.

Mám nárok na osobný bankrot, keď som zamestnaný?

Ďakujem

Pekný deň,

osobný bankrot je vec skôr právneho charakteru.

Odporúčam sa obrátiť na Centrum právnej pomoci - https://www.centrumpravnejpomoci.sk/.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR. Centrum rieši aj agendu tzv. osobného bankrotu. Tzn., že medzi klientami Centra sú aj občania, ktorí čelia exekúciám. Pôsobnosť Centra je pomerne rozsiahla. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Verím, že Vám zodpovedajú všetky Vaše otázky, aby ste sa vedeli rozhodnúť čo ďalej.

Držím palce


Ing. Michal Ducký
web a blog: www.finporadna.sk
email: posta@finporadna.sk