Ak sa pôjdem evidovať na úrad práce, z čoho mi bude vypočítaná dávka?

Zodpovedané
25. máj 2023

Dobrý deň,

31.5.2023 mi končí rodičovský príspevok. Som na materskej, resp. rodičovskej od 02/2018 (reťazové tehotenstvo), počas trvania druhej RD mi skončil pracovný pomer k 31.12.2021. Počas obdobia od 2018 do 2021 som mala dohodu o pracovnej činnosti s inou firmou na sumu 50 eur a tiež ešte mesiac po skončení pracovného pomeru som mala dohodu - 01. 02.2022 do 28.02.2022.

Ak sa pôjdem evidovať na úrad práce, z čoho mi bude vypočítaná dávka?

Bude sa posudzovať príjem pred nástupom na MD, alebo sa bude brať do úvahy dohoda?

Je jedno, či pôjdem na úrad práce ešte pred skončením rodičáku, alebo až po t.j. 01.06.2023?

Ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia. Túto podmienku by ste mali splniť.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak v rozhodujúcom období ste mali len obdobie poistenia v nezamestnanosti trvaním rodičovskej dovolenky (boli ste na RD do troch rokov dieťaťa), tak denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred začiatkom čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho VZ. Záleži koľko ste zarábali pred materskou.

Ak ste mali popri tom spomínanú dohodu, tak najprv sa určí vymeriavací základ z dohody. Ak bude nižší ako denný vymeriavací základ z trvalého pracovného pomeru, z ktorého ste išli na materskú, tak sa dávka určí z príjmu dosiahnutého v zamestnaní pred materskou.

Pokiaľ sa Vám vypláca rodičovský príspevok, nemôžete mať súbežne vyplácanú dávku v nezamestnanosti.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com