Aká bude výška mojej dávky v nezamestnanosti po PN?

Zodpovedané
2. jún 2023

Dobrý deň,

momentálne som od 5.9.2022 práceneschopná. V zamestnaní som od roku 2014 a pracovný pomer končím k 30.6.2023 dohodou, kedy bude ukončená aj PN.

Bude sa výška podpory v nezamestnanosti počítať z hrubej mzdy z obdobia spred PN?

Nezapočítava sa doba trvania PN do obdobia rozhodujúceho pre výpočet dávky v nezamestnanosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Z rozhodujúceho obdobia sa vylúči obdobie poberania PN. Počítať sa bude z hrubej mzdy.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com