Ako dlho musím byť zamestnaná, aby som mala nárok na OČR?

Zodpovedané
26. sep 2023

Dobrý deň,

so synom som bola na rodičovskej dovolenke. Po ukončení rodičovskej dovolenky som bola 5 mesiacov na úrade práce až do februára 2023. Od 1. marca som zamestnaná a momentálne je syn chorý.

Mám nárok na vyplácanie OČR?

Ďakujem

Dobrý deň,

ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania:

  • chorého príbuzného v priamom rade - rodič, starý rodič, prastarý rodič, dieťa, vnúča, pravnúča...,
  • chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade - osvojené alebo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vlastné alebo osvojené dieťa,
  • manžela/manželky,
  • chorého súrodenca,
  • chorého manžela, chorej manželky,
  • chorého rodiča manžela (manželky).


Na OČR môžete ísť, nakoľko ste nemocensky poistená.


S prianím pekného dňa,
Lenka