Akú sumu dostanem pri výpovedi po rodičovskej dovolenke?

Zodpovedané
2. mar 2023

Dobrý deň,

som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi končí v máji. Môj zamestnávateľ nemá už voľné miesto pre mňa, tak mi chce dať výpoveď s odstupným a vyplatením dovolenky.

Doma som už 6. rok, lebo som bola s dvoma deťmi na materskej a počas tých rokov mi zamestnávateľ nemenil dodatok pracovnej zmluve. Určite sa im počas tých rokov menil plat.

Teraz je už iná aj minimálka ako predtým.

Keď ja nastúpim v máji, tak na ten jeden deň a dajú mi výpoveď, tak ma musia vyplatiť s novou minimálkou?

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa §134 pravdepodobný.

Ak by ste v rozhodujúcom období neodpracovali aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok.

Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by ste dosiahli od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by ste zrejme dosiahli. V prípade, že by vypočítaný pravdepodobný hodinový zárobok bol nižší ako minimálna hodinová mzda, zamestnávateľ má povinnosť zvýšiť pravdepodobný priemer na sumu zodpovedajúcu minimálnej mzde.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com