Bude sa moja materská počítať z výplaty u starého alebo nového zamestnávateľa?

Zodpovedané
31. máj 2023

Dobrý deň,

som na začiatku tehotenstva a termín pôrodu mi vychádza na január. Od januára 2023 som zamestnaná u nového zamestnávateľa.

Bude sa mi výška materskej počítať z roku 2022 od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo z roku 2023 od aktuálneho zamestnávateľa?

Ďakujem

Dobrý deň,

materská sa bude počítať z aktuálneho pracovného pomeru.

Ak sa poistné na nemocenské poistenie platilo u nového zamestnávateľa najmenej za 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia (začiatok nového TPP) do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom začnete poberať materskú.


S prianím pekného dňa,
Lenka