Budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti, keď ukončím pracovný pomer?

Zodpovedané
5. feb 2024

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať ohľadom nároku na dávku v nezamestnanosti. Momentálne som na rodičovskej dovolenke, ale nepoberám rodičovskú dávku. Tu som ukončila 19. januára, keďže od 20. januára nastúpil otec s dcérkou na materskú.

Dcérka sa narodila 20.9.2021. Môj pracovný pomer trvá od 10/2011 doteraz. 9.8.2021 som nastúpila na materskú a koncom apríla 2022 som nastúpila na rodičovskú dovolenku. Pracovný pomer stále trvá. Chcela som nastúpiť späť do práce ale neviem sa so zamestnávateľom dohodnúť na podmienkach spolupráce a asi sa ani nedohodneme.

Keď ukončím pracovný pomer, budem mať nárok na dávku v nezamestnanosti?

Z akého VZ by sa dávka počítala?

Ako dosiahnuť, aby som poberala maximálnu dávku?

Materské mi bolo počítané z roku 2020 a vtedy som bola mierne nad hranicou maximálnej materskej. Posledný príjem mi bol vyplatený mesiac po nástupe na materskú ako odmena za predchádzajúce obdobie a tuším bola bez odvodov. Iný príjem zo zamestnania som počas materskej a rodičovskej nemala. Ak sa teda nepočíta príjem z prenájmu, ktorý mám od 2023.

Ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky = 730 dní. To by ste mali splniť.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak ste v rozhodujúcom období dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie nemali žiadny vymeriavací základ (nemali ste príjem a neboli ste iba na rodičovskej dovolenke, môže zasiahnuť časť ešte z obdobia na materskej), v takomto prípade sa denný vymeriavací základ určí z minimálneho vymeriavacieho základu.

Ak by ste išli na ÚP a v posledných dvoch rokoch pred zaradením ste v hlavnom zamestnaní mali hrubú mzdu (napr. čerpanie dovolenky, preplatenie nevyčerpanej dovolenky), tak tým pádom ste neboli iba na rodičovskej dovolenke. Dávka sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý ste dosiahli v posledných dvoch rokoch pred zaradením do evidencie.

Vymeriavací základ pre výpočet podpory by bol z čerpaných pár dní dovolenky a odstupného. Takto sa môže navýšiť dávka v nezamestnanosti. Môže sa Vám ale alikvotne prepočítať maximálny vymeriavací základ, v prípade, že daný mesiac by ste boli aj na RD nielen čerpali dovolenku. Pokiaľ by s čerpaním dovolenky zamestnávateľ súhlasil.


S prianím pekného dňa,
Lenka