Mám nárok na podporu v nezamestnanosti, keď pracovný pomer na dobu určitú skončil počas materskej?

Zodpovedané
22. feb 2023

Dobrý deň,

od 1.9.2018 - 31.8.2020 som mala pracovnú zmluvu na dobu určitú. Od apríla 2020 som bola na materskej dovolenke a plynule som prešla na rodičovskú dovolenku (pracovný pomer už netrval), ktorá mi končí v máji 2023.

Mala by som nárok na podporu v nezamestnanosti, ak by som v júni 2023 nastúpila na úrad práce?

Po akom čase je možné požiadať o nedočerpanú podporu v nezamestnanosti?

V roku 2015 som nedočerpala podporu v nezamestnanosti, pretože som nastúpila na materskú.

Ďakujem

Dobrý deň,

pri nároku na podporu musíte splniť podmienku, že ste v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky - 730 dní.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava aj obdobie čerpania materskej dovolenky, obdobie práceneschopnosti ako aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky za predpokladu, že v tomto období pracovný pomer trval a toto obdobie spadá do posudzovaného obdobia.

Prepočítajte si či týchto 730 dní splníte 06/2019-6/2023. Skôr si myslím, že nie.

Nevyčerpanú dávku v nezamestnanosti si môžete dočerpať do dvoch rokov.


S prianím pekného dňa,
Lenka