Budem mať nárok na vyššie materské?

Zodpovedané
10. jún 2023

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom práce a materskej. Mám odpracovaných 18 rokov v jednej firme, kde som dala výpoveď a hneď som nastúpila do iného zamestnania. Tam mám zmluvu na dobu určitú do 30.6.2023 na 2 mesiace počas júl august by som mala ísť na úrad práce. Od septembra ma znova zamestná ta istá firma.

Pokiaľ by som počas leta otehotnela a už tam je prerušenie a úrad práce, mala by som aj tak narok na vyššie materské?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

mali by ste nárok na materské z nového praocvného pomeru.

Ak sa poistné na nemocenské poistenie platilo u nového zamestnávateľa najmenej za 90 kalendárnych dní, tak rozhodujúce obdobie bude obdobie od vzniku nemocenského poistenia (začiatok nového TPP) do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom začnete poberať materskú.

Predpokladám, že 270 dní nemocenského poistenia za posledené dva roky by ste splnili. K novému zamestnaniu by sa pripočítali dni z ukončeného pracovného pomeru. Stará zmluva bola na dobu určitú, a jej uplynutím zanikla.


S prianím pekného dňa,
Lenka