Dostala som stabilizačný príspevok a budem musieť ísť na PN. Započítava sa PN do 3-ročnej lehoty?

Zodpovedané
10. júl 2024

Dobrý deň,

dostala som stabilizačný príspevok v 03/2023 a aktuálne budem musieť ísť na PN.

Započítava sa v tomto prípade PN do 3-ročnej lehoty?

Ak by mi zamestnávateľ dal výpoveď s 2-mesačnou lehotou (prípadne dohodou), je potrebné alikvotnú časť vrátiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

stabilizačný príspevok je podmienený zotrvaním zdravotníckeho zamestnanca u zamestnávateľa po dobu troch rokov.

Do doby zotrvania zdravotníckeho pracovníka v pracovnom pomere sa nezapočíta doba materskej dovolenky aj rodičovskej dovolenky. Táto 3-ročná doba zotrvania u zamestnávateľa sa Vám teda predlžuje o čas čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, PN nad 45 dní.

V prípade, že by Vám pracovný pomer skončil pred uplynutím tejto doby, až vtedy by ste bola povinná vrátiť alikvotnú časť stabilizačného príspevku.


S prianím pekného dňa,
Lenka