Je možné vrátiť darovanú záhradu bez toho, aby sme platili dane?

Zodpovedané
5. máj 2022

Dobrý deň,

záhrada bola prepisovaná kúpno-predajnou zmluvou za symbolických 10 eur (hodnota záhrady je okolo 10 000 eur). Záhradu máme takto vo vlastníctve 3 roky. Z rodinných dôvodov by sme ju chceli vrátiť.

Je možné tak urobiť bez toho, aby sme museli platiť daň z prevodu nehnuteľnosti?

Bude problém s daňou, keď je to kúpno-predajná zmluva?

Je možné nejakým spôsobom kúpno-predajnú zmluvu zrušiť spätne?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak to chcete spraviť predajom, tak ak daňovník predá nehnuteľnosť, ktorá bola obstaraná kúpou, pričom neuplynulo viac ako 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva, príjem dosiahnutý z takéhoto predaja nie je od dane oslobodený, považuje sa za zdaniteľný príjem a zaraďuje sa medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Daň sa tak platí iba z rozdielu medzi príjmami a výdavkami, t. j. nezdaňuje sa celý príjem.

Príp. skúste sa informovať aj v právnej poradni na možnosti aké máte.


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com