Kedy by bolo pre mňa výhodnejšie nastúpiť na materskú dovolenku?

Zodpovedané
11. júl 2023

Dobrý deň,

som zamestnanec TPP na dobu neurčitú, ale momentálne na rodičovskej dovolenke s 2-ročným synom. Ešte nemám 30 rokov. Som tehotná a poberám tehotenský príspevok a rodičovský príspevok.

V roku 2021 som mala plánovaný deň pôrodu 8.9.2021 a nástup na MD som mala 6 týždňov pred dátumom pôrodu - 28.6.2021. Pred týmto dátumom som si vyčerpala všetku dovolenku.

Mám nárok na nejakú dovolenku od zamestnávateľa za rok 2022?

17.11.2023 mám termín ďalšieho pôrodu. Ak správne počítam, nástup na materskú dovolenku mi vychádza 6.10. 2023 a koniec 31.5.2024.

Bolo by pre mňa výhodnejšie nastúpiť na materskú dovolenku 5. októbra, skončiť 30. mája a za 31. máj dostať plnú sumu rodičovskej dovolenky?

Rodičovský príspevok sa má zvyšovať o 60 eur v auguste 2023.

Bude to vyplatené v septembri?

Budem mať nárok na dovolenku od zamestnávateľa aj v roku 2024, ak mi tam má trvať MD do 31. mája a následne nastupujem na RD?

Ďakujem

Dobrý deň,

nepíšete kedy Vám skončila materská dovolenka. Niekedy v marci 2022?
Za rok 2021 ste mali celoročný nárok 20 dní - vyčerpané dni.
Za rok 2022 ste mali nárok na dovolenku tiež, ale krátenú. To záleží kedy ste skončili MD a nastúpili na RD. Dovolenka počas RD za prvých 100 dní sa kráti o 1/12, za ďalších 21 dní ďalšia 1/12.
Za rok 2023 by ste boli na MD cca 58 pracovných dní, krátenie o 10/12 z celoročného nároku.
Za rok 2024 by ste mali byť na RD cca 147 pracovných dní, krátenie o 3/12 z celoročného nároku.

Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je najmenej päť týždňov (od 2020). Ináč základná výmera sú štyri týždne. Dovolenka sa Vám môže prepočítavať podľa dátumu počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa ak ste túto skutočnosť písomne oznámili zamestnávateľovi (v 2021, 2022).
Prepočet si spravíte napr: 20/12 x 11 = cca 18 dní = krátenie o 1/12 pri výmere 4 týždne.

Ak by Vám mala nová materská končiť 30.05.2024, potom máte nárok na rodičovský príspevok aj za máj 2024 v plnej sume.
Rodičovský príspevok za august dostanete v septembri, vypláca sa mesačne pozadu.


S prianím pekného dňa,
Lenka