Kto odvádza odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne pri práci na dohodu?

Zodpovedané
6. okt 2022

Dobrý deň,

momentálne som evidovaná na úrade práce, podporu nepoberám. Úrad ma obmedzuje v počte odpracovaných hodín na dohodu, a preto sa chcem dať vyradiť z evidencie.

U zamestnávateľa som zisťovala odvody do zdravotnej poisťovne a povedal mi, že za mňa bude platiť odvody len za tie dni, ktoré odpracujem. To sa mi stále oplatí viac ako byť na úrade.

No nepýtala som sa na odvody do sociálnej poisťovne. Myslela som si, že pri dohode mi ich automaticky odvádzajú. Mám dohodu o vykonaní práce, kde môžem odpracovať maximálne 350 hod/rok a vyplácanie mzdy je každý mesiac 15teho.

Som aj externá študentka a mám 22 rokov.

Budú aj pre mňa platiť nejaké výhody?

Lebo doteraz som sa stretla len s tým, že ma nebrali ako študenta nakoľko nechodím na denné štúdium.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

pri dohode o vykonaní práce sa odmena vypláca až po jej dokončení. Obidve strany sa však môžu dohodnúť, že časť odmeny sa vyplatí aj skôr. Overte si, či aj na Vás sa bude vzťahovať vyplatenie mzdy každý mesiac.

Ak áno, tak potom sa u Vás bude jednať o dohodu s pravidelným príjmom. Pri takejto dohode sa strhávajú rovnaké odvody ako pri zamestnancoch v pracovnom pomere aj do sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne.

V zdravotnej poisťovni sa nahlási "dohodár" len na tie dni, ktoré reálne odpracuje a za ktoré má príjem zo závislej činnosti. Ale odvody na zdravotné poistenie sa vypočítajú z príjmu, ktorý bol v príslušnom mesiaci.

Ak by ste mali dohodu s nepravidelným príjmom, tam je to trochu odlišné. Odvody sú nižšie. Zároveň ale platí, že zdravotné poistenie platí za študentov maximálne do veku 26 rokov štát (aj za externistov). Počas dohôd poistné odvádza zamestnávateľ.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.


S prianím pekného dňa,
Lenka