Ktorý spôsob zvoliť, aby som dostala vyššiu podporu v nezamestnanosti?

Zodpovedané
15. dec 2022

Dobrý deň,

18.1.2023 moja dcéra dovŕši 3 roky, čím končí moja rodičovská dovolenka. Som stále zamestnaná, ale so zamestnávateľom sme sa dohodli o ukončení pracovného pomeru. Majú pre mňa prácu, ktorá mi časovo kvôli deťom a dochádzaniu nebude vyhovovať. Mám ešte 23 dní dovolenky, ktorú mi zamestnávateľ preplatí. Budem nútená ísť na úrad práce a žiadať podporu v nezamestnanosti.

Ako postupovať, aby výška podpory bola čo najvyššia?

Mám k 19.1.2023 ukončiť pracovný pomer?

Mám jeden deň žiadať čerpanie dovolenky a výpoveď dať od 20.1.2023 a preplatenie 23 dní dovolenky?

Ďakujem

Dobrý deň,

rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Pre Vás by bolo výhodné, ak ste nemali príjem počas RD, aby ste sa dohodli na určitom dni pred ukončením rodičovskej dovolenky, aby ste aspoň na jeden deň prerušili RD. Čerpali by ste ten deň dovolenky a zároveň preplatili Vám aj ostávajúcu časť dovolenky. Napr: RD Vám končí 19.01.2023, rodičovskú dovolenku by ste ukončili k 18.01.2023. Nastalo by ukončenie prerušenia RD. Dňa 19.01.2023 by ste čerpali dovolenku (aktivovalo by sa nemocenské poistenie) a zároveň by Vám skončil k tomuto dátumu aj pracovný pomer. Potom by sa Vám podpora v nezamestnanosti navýšila.


S prianím pekného dňa,
Lenka