Má žena s dieťaťom nárok na viac dní dovolenky ako žena, ktorá deti nemá?

Zodpovedané
24. sep 2023

Dobrý deň,

kamarátka mi hovorila, že ona má v ich firme navyše 5 dní dovolenky, lebo má dieťa. Vraj stačí iba odovzdať rodný list dieťaťa.

Je to pravda?

Ďakujem

Dobrý deň,

dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa je najmenej päť týždňov (od 2020). Inak základná výmera sú štyri týždne (20 dní).

Ak máte menej ako 33 rokov a máte aj dieťa, o ktoré sa staráte a túto starostlivosť oznámite zamestnávateľovi, máte nárok na dovolenku 5 týždňov (25 dní).


S prianím pekného dňa,
Lenka