Mám nárok na materské dávky, keď som evidovaná na úrade práce?

Zodpovedané
18. apr 2023

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom materskej dávky. Pracovala som od roku 2019 - 2022 u jedného zamestnávateľa. Od 1.7.2022 som evidovaná na úrade práce. 6 mesiacov som poberala podporu. Na úrade práce som evidovaná do dnešného dňa.

Otehotnela som na konci septembra. Termín pôrodu mám 23.6.2023 a 28.4.2023 by som mala nastúpiť na materskú dovolenku na odporúčanie gynekologičky. T.j. 8 týždňov pred plánovaným pôrodom.

Mám nárok na materskú dávku?

Nerozumiem tej 8-mesačnej ochrannej lehote.

Ďakujem

Dobrý deň,

máte nárok na materské z ochrannej lehoty.

Ochranná lehota pokiaľ prvý deň 42. týždňa pred dňom pôrodu spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov. Ochranná lehota plynie od 40. týždňa pred stanoveným dňom pôrodu.

1. deň 42. týždňa pred pôrodom ste mali cca 03.09.2022. Tento deň spadá do lehoty 180 dní (6 mesiacov) odo dňa zániku nemocenského poistenia, v rozpätí od 01.07.2022-31.12.2022. Tým pádom ste v ochrannej lehote 8 mesiacov, ktorá plynie od 40 týždňa pred pôrodom - cca 17.09.2022 a trvá 8 mesiacov, teda do 17.05.2023. V čase keď budete žiadať o materské (nárok od 28.04.2023) ste v ochrannej lehote. Dátumy som len orientačne prepočítala.


S prianím pekného dňa,
Lenka