Mám nárok na rodičovský príspevok?

Zodpovedané
6. jún 2024

Dobrý deň.

chcem sa informovať ohľadom mojej situácie. Pracovala som v Nemecku, kde som poberala rodičovský príspevok od 9.4.2022 do 24.9. 2023. Dieťa sa narodilo na Slovensku a má tu aj odchodené všetky povinné poradne u pediatra.

Od 1.10.2023 som evidovaná na ÚPSVaR, kde som poberala dávku v nezamestnanosti do marca. Žiadala som si o rodičovský príspevok na dieťa, kde mi bolo povedané, že nemám nárok na príspevok. Otec dieťaťa pracuje v Nemecku. On si vraj má žiadať o rodičovský príspevok z Nemecka.

Obrátila som sa už aj na MPSVR, kde mi bolo povedané, že po uplynutí dávky v nezamestnanosti si mám požiadať o rodičovský príspevok. Žiadala som o rodičovský príspevok zase a bolo mi povedané, že sa mám obrátiť na úrad v Nemecku a otec dieťaťa si má žiadať o príspevok tam.

Ako si s tým mám poradiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

ak rodič žiada o rodičovský príspevok, táto starostlivosť musí byť dieťaťu poskytovaná na Slovensku. Nárok na dávky sa však už posudzuje nielen podľa slovenskej legislatívy, ale aj podľa koordinačných predpisov a nariadení EÚ. Pri určovaní nároku na rodičovský príspevok podľa legislatívy EÚ sa posudzujú obidvaja rodičia dieťaťa. A to aj v prípade, ak nie sú manželia, spolu nežijú, prípadne má jeden z rodičov dieťa zverené do svojej starostlivosti.

Bude sa totiž zisťovať, či nie je nárok zo zahraničia. O dávku by ste mali požiadať v zahraničí. Ak by bola dávka poskytovaná štátom EÚ nižšia, resp. dávka nie je, Slovensko by Vám z dôvodu bydliska rodiny poskytol vyrovnávaciu dávku vo výške rozdielu medzi dávkami poskytovanými v SK a EÚ.

Pozrite si priložený link:
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina...


S prianím pekného dňa,
Lenka