Mám podpísať papier, ktorý mi dáva zamestnávateľ?

Zodpovedané
23. mar 2023

Dobrý deň,

mám dvoch zamestnávateľoch - jedného na TPP a jedného len občas výpomoc na dohodu pár hodín do mesiaca. Zárobok do 50 eur.

Zamestnávateľ, u ktorého som len na dohodu mi navrhol podísať tento papier Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku (aby ušetril).

Čo to pre mňa znamená?

Nebudem mať kvôli tomu pri zúčtovaní nejaké nedoplatky?

Ďakujem

Dobrý deň,

V prípade, ak je zamestnanec zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, alebo ak je zároveň SZČO, môže si uplatniť výnimku z uplatňovania minimálneho preddavku (minimálne poistné sa u neho potom zohľadní až v ročnom zúčtovaní poistného).

Na zamestnanca, ktorý si uplatnil výnimku podľa vyššie uvedeného, sa nebude vzťahovať ustanovenie o minimálnom preddavku a preddavok za takéhoto zamestnanca bude určovaný rovnako ako doposiaľ.

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec.

Práve toto Vám navrhol zamestnávateľ, u ktorého ste na dohodu.
viac: https://www.health.gov.sk/?Minimalne-poistne-1-...


S prianím pekného dňa,
Lenka
email: lenkamarandmk@gmail.com