Môžem poberať daňový bonus a príplatok k prídavku na dieťa?

Zodpovedané
12. dec 2022

Dobrý deň,

som na úrade práce a poberám dávku v nezamestnanosti. Mám 9-ročného syna z predošlého vzťahu a jeho otec s nami nežije.

Mám nárok na daňový bonus na dieťa?

Môžem poberať príplatok k prídavku?

Aké sú podmienky?

Ďakujem

Dobrý deň,

nárok na príplatok k prídavku na dieťa má osoba, ktorej vznikol nárok na prídavok na dieťa vtedy a súčasne:

  • Je poberateľom dôchodku (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, obdobnej dávky v inom členskom štáte) alebo peňažného príspevku na opatrovanie.
  • Nevykonáva zárobkovú činnosť a zárobkovú činnosť nevykonáva ani ďalšia fyzická osoba, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.
  • Nebol priznaný daňový bonus na nezaopatrené dieťa, na ktoré poberá prídavok.

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u obidvoch rodičov.


S prianím pekného dňa,
Lenka