Je možnosť poberať príplatok k prídavku na dieťa?

Zodpovedané
12. júl 2022

Dobrý deň,

s mužom sme rozvedení, nežijeme v spoločnej domácnosti. Maloleté dcéry mám zverené do starostlivosti ja, on platí výživné. Daňový bonus mu zamietli kvôli rozdielnej domácnosti.

Dočítala som sa, že je možnosť poberať príplatok k prídavku na dieťa.

Ako sa postupuje pri vybavovaní a aké sú tam podmienky?

Mám ešte nárok poberať nejakú finančnú pomoc od štátu?

Mám dvojičky, na ktoré poberám rodičovský príspevok 420 € plus prídavky na tri deti.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

nárok na príplatok k prídavku si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý jej vypláca prídavok na dieťa.

Tlačivo: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/u...

Viac informácii nájdete: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zi...


S prianím pekného dňa,
Lenka